Velkommen   (0 lektioner)

Retshjælp

Der findes forskellige muligheder for, at borgere kan få økonomisk hjælp til deres juridiske problemer 

Privat retshjælpsforsikring

90% af alle danskere er retshjælpsforsikret typisk via familieforsikringen. Det betyder, at forsikringsselskabet dækker udgifterne til at få ført en sag. En række meget almindelige typer af sager, f.eks. følgerne af et trafikuheld, en tvist med en arbejdsgiver, en skilsmisse eller arveproblemer er dog ikke dækket.

Hvis du er dækket af din forsikring, skal du ikke selv betale for udgifterne i sagen - bortset for en selvrisiko. Selvrisikoens størrelse fremgår af din forsikringspolice. Du skal dog være opmærksom på, at forsikringen er tegnet med et dækningsmaksimum – f.eks. på 125.000 kr. Hvis udgifterne til sagen overstiger dette beløb, er forsikringsdækningen udtømt, og du skal selv betale resten af regningen.

Det er en god ide at tage din forsikringspolice med til advokaten, da du herved kan få afklaret, om din sag dækkes af forsikringen og i hvilken grad.

 

Offentlig retshjælp/fri proces

Den offentlige retshjælp giver mulighed for et tilskud til at få set på ”din sag” eller få den ført igennem retssystemet. Om du er berettiget til retshjælp afhænger af din indkomst og sagstypen. Hovedreglen er, at hvis du har en retshjælpsforsikring, skal denne bruges først.

Du har ret til hos en advokat at få en gratis helt grundlæggende mundtlig rådgivning om både de juridiske spørgsmål i din sag og om dine praktiske og økonomiske muligheder for at gå videre med sagen. Du kan kontakte en advokat og spørge, om han/hun giver offentlig retshjælp. Retten kan oplyse dig om, hvilke advokater i din retskreds, der giver offentlig retshjælp.

Ønsker du en vejledning, der ligger ud over dette, eller ønsker du rådgivning i forbindelse med en forligsforhandling, skal du opfylde nogle økonomiske betingelser.

Til mødet med advokaten skal du medbringe

  • eventuelle papirer om dit problem 
  • din og din eventuelle ægtefælle/samlevers årsopgørelser fra forrige år 
  • hvis din/jeres aktuelle indkomst afviger væsentligt fra oplysningerne i årsopgørelserne, skal du medbringe bevis for dette.

Advokaten skal fortælle dig hvad, det vil koste dig, før han giver retshjælp.

 

Advokatvagter

 Mange advokater stiller deres viden gratis til rådighed i et par timer om ugen i de såkaldte advokatvagter

Når du henvender dig i din lokale Advokatvagt, kan du – helt anonymt – modtage en hurtig juridisk vurdering af din situation. Advokatvagten kan dog ikke føre din sag.

Du kan ikke ringe til Advokatvagten. I stedet skal du møde op personligt. Der findes advokatvagter i de fleste større byer. Se hvor og hvornår, der er en advokatvagt i dit nærområde på www.advokatvagterne.dk
 

Nyheder

KURSER

Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12

Ret cookies