Velkommen  (0 bonuspoint)

Analyser

Danske Advokater samler løbende data om og for branchen. Vi udarbejder analyser mv., som giver en forståelse for det marked, som medlemsvirksomhederne agerer på.

Urbanisering i advokatbranchen

Med retskredsreformen fra 2007 gik Danmark fra at have 82 til at have 24 byretter. Det har medvirket til at forstærke den udvikling, hvor advokater søger mod større byer. Både beskæftigelsen og omsætningen hos advokatfirmaer i kommuner uden byret er faldende,

Læs mere her

 

Konjunkturbarometer

Læs om hvordan advokatvirksomheders forventning er til den aktuelle forretningssituation, omsætning, beskæftigelse og kapacitetsudnyttelse.

Læs mere her

 

Advokatbranchen i tal

Få et detaljeret overblik over branchens udvikling siden 2000. Der udarbejdes årligt en rapport.
Læs mere her 

 

Kvartalsstatistikken

Udkommer fire gange om året og indeholder bl.a. tal for omsætningen og analyser fra eksterne kilder.
Læs mere her

 

Advokatbranchens lønstatistik

Den indeholder løn plus øvrige lønvariabler for jurister, sekretærer og øvrige administrative medarbejdere. Statistikken er opdelt geografisk, på anciennitet og på virksomhedsstørrelse

Læs statistikken her

 

Konkurrentsammenligninger

Advokatbranchen benchmarkes op imod revisionsbranchen.
Læs mere her

 

Virksomhedsarketyper

Arketyperne ”mindre provinskontor” og ”mellemstort københavnerkontor” sammenlignes mht. medarbejdersammensætning, produktive medarbejdere, lønsum samt omsætning.
Læs analysen her

 

Advokaters markedssituation

Analysen belyser udviklingen i virksomhedernes køb af rådgivning og giver en indikation af, hvordan markedet vil udvikle sig de kommende år.
Læs analysen her

 

Image- og omdømmemåling - kunderne

Målingen kortlægger de danske advokaters omdømme/image i både privat- og erhvervsmarkedet.
Læs analysen her

 

Omdømmeanalysen – de studerende

Omdømmeanalysen sætter fokus på de studerendes præferencer ved valg af arbejdsgiver.
Læs analysen her

 

Erhvervskundeanalyse

Analysen sætter fokus på tilfredsheden og ønskerne blandt køberne af juridiske ydelser.
Læs analysen her

 

Fremtidsscenarier

I samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning er her et bud på, hvordan fremtidens marked for juridiske ydelser ser ud.
Læs mere her

 

Kundefokusering i advokatvirksomheder

Operationelt værktøj for udvikling og fastholdelse af kunderne. Dyrk de gode relationer og styrk forretningens lønsomhed.
Læs den her

 

Beskæftigelsen i branchen

De største bliver større. Der er siden år 2000 sket en bevægelse væk fra de mindre virksomheder og udkantsområderne indtil byen og de store virksomheder. Dette ses ved en stigning i beskæftigelsen blandt de største virksomheder og de store byer, mens de mindre virksomheder og resten af landet oplever et fald i beskæftigelsen.
Læs mere her

 

Advokatbranchens bidrag til vækst i samfundet

En velreguleret advokatbranche er værdiskabende. Advokatbranchen har siden år 2000 oplevet en vækst på 37 pct. i værditilvæksten, hvilket er knap 10 pct. mere end det samlede private erhverv.
Læs mere her

 

Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen

Der er beskæftiget 64 pct. flere kvinder fra 2003 til 2012, mod kun 19 pct. flere mænd. Især klarer kvinderne med ikke-vestlig baggrund det godt. De oplevede en stigning på 900 pct. fra 2003 til 2012, hvor mændene i samme periode oplevede en stigning på 120 pct.
Læs mere her

Nyheder

KURSER

Del
Øyvind Fagerstrand
Øyvind Fagerstrand | Forretningsudviklingschef | T: +45 33 43 70 16 | E: ofa@danskeadvokater.dk

Kontakt

Øyvind er ansvarlig for forretningsudvikling – for branchen som helhed og for rådgivning til medlemsvirksomheder. 

 

Øyvind arbejder ud fra sin markedsindsigt med at varetage branchens kommercielle udvikling. Via et vidt forgrenet netværk i branchen og med en række eksterne rådgivere, forsyner Øyvind medlemmerne med ledelsesuddannelse, markedsfakta, analyser og trends som har betydning for branchens og den enkelte virksomheds konkurrencekraft.

 

Øyvind udfordrer konstant status quo og har blik for hvordan såvel produktiviteten som lønsomheden kan øges. Derfor er Øyvind også en uundværlig bidragsyder til både strategiudvikling og brandingen af branchen.

Læs mere…

Kontakt Øyvind Fagerstrand på tlf.

33 43 70 16