Velkommen   (0 lektioner)

De advokatetiske regler

De advokatetiske regler indeholder en række bestemmelser om advokaters uafhængighed, interessekonflikter, forholdet til klienten, salærfastsættelse, advokatadfærd i retssager, forholdet mellem advokater og meget mere.

De advokatetiske regler er vejledende retningslinjer for, hvad der er god advokatskik og afspejler Advokatnævnets og domstolenes praksis, som Advokatrådet opfatter dem.

 

Som led i Danske Advokaters arbejde for en forbedret retssikkerhed for advokater er det et centralt mål at arbejde for, at medlemmernes og den enkelte advokats håndtering af de advokatetiske regler i konkrete situationer er så smidig, enkel og træfsikker som muligt.

 

Vi har derfor udarbejdet supplerende bemærkninger til de gældende advokatetiske regler, fortolket efter bedste evne af Danske Advokaters etiske udvalg.

 

Vejledningen udbygges løbende, og det er i første omgang interessekonfliktreglerne, der er bemærkninger til.

Læs de advokatetiske regler med supplerende bemærkninger her

(Søjlediagrammet er pt. under opdatering.)

Nyheder

KURSER

Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk

Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12