Velkommen   (0 lektioner)

Ansættelse og arbejde

Har du styr på alle regler og rettigheder, når du skriver under på en ny ansættelseskontrakt? Det har advokaten.

Er man lønmodtager er det vigtigt, at man sætter sig ind i de ansættelsesretlige regler – ikke kun hvis en konflikt opstår, men ved indgåelse af ansættelseskontrakten.

Ny ansættelseskontrakt
Ved en ansættelse er man omfattet af bestemte regler. Der er f.eks. i funktionærloven regler for, hvornår og hvor længe man må holde ferie, om længden af opsigelsesvarslet og ikke mindst hvad, man via forhandling kan få skrevet ind i kontrakten. Du kan få hjælp fra en advokat, så du ved, hvad dine rettigheder er, så du får den løsning, der passer bedst til dig.

Du kan f.eks. få rådgivning om:

  • Ansættelseskontrakten og ansættelsesbeviser 
  • Forskellen mellem opsigelse og bortvisning 
  • Hvad der sker, hvis der opstår en tvist 
  • Ændring af ansættelsesvilkårene f.eks. arbejdstid, sted og løn.
  • Kunde- og konkurrenceklausuler 
  • Personalepolitikken
  • Udstationering, herunder de skattemæssige konsekvenser
  • Overenskomster

Opstår der en konflikt
Hvis der opstår konflikter mellem dig og din arbejdsgiver, er det en god idé at kontakte din advokat med det samme. Uanset hvad I er uenige om, er det ansættelseskontrakten og de love og overenskomster, den henviser til, der bestemmer, hvem der har ret.

Ansættelsesret under udvikling
Ansættelsesret går på tværs af brancher og landegrænser og er i konstant udvikling. Mange regler og retstilstanden i øvrigt påvirkes af EU. Det kan derfor være svært selv at holde styr på den gældende lovgivning. 

Du kan finde en advokat med en profil, der passer til dine behov via Find din advokat.

Nyheder

KURSER

Connie Amsgård
Connie Amsgård | Koordinator | T: +45 33 43 70 26 | E: cam@danskeadvokater.dk


Kontakt

Connie Amsgård er koordinator på ansættelsesret samt forsikrings- og erstatningsret, dvs. hun tager sig af kurser og uddannelser inden for disse områder. Hertil kommer koordinatorrollen inden for en række formueretlige emner samt landbrug og fødevarer.

 

Connie har ansvaret for Ansættelsesadvokater, FEF, Danske Landbrugsadvokater og  Oresundsadvokater. Desuden de dertilhørende fagudvalg, også vedrørende fødevarelovgivningen.

 

Sidst men ikke mindst er Connie koordinator på den årlige Fagudvalgsdag og en af koordinatorerne på den årlige Fagdag for medlemmer.

Læs mere…

Kontakt Connie Amsgård på tlf.

33 43 70 26