Velkommen   (0 lektioner)

Fagdagen er det sted, hvor du hvert år kan blive opdateret på helt centrale retsområder, og hvor du kan vælge anderledes kurser med en lidt ”skæv” vinkel

Advokatvirksomhedens indsats mod sexisme og seksuelle krænkelser

kl. 09.30 -12.15

I løbet af denne formiddag vil du komme til at stifte bekendtskab med – og arbejde med – Danske Advokaters nye materialer om sexisme og seksuelle krænkelser i advokatbranchen.

 

Forløbet vil være tematiseret omkring de tre vejledninger:

  • ”Start samtalen”
  • ”Lav politikken”
  • ”Undersøg sagen”

 

På den måde vil du både få en indføring i, hvordan den vigtige samtale om et vanskeligt emne kan håndteres ude i jeres virksomhed, og hvordan I kan få udarbejdet en politik for virksomheden om sexisme og seksuelle krænkelser. Og endelig vil du blive introduceret til de udfordringer, der er forbundet med at håndtere en henvendelse om sexisme eller seksuelle krænkelser på en ordentlig måde.
 

Tilbage til program

Nyheder

KURSER

Christina Stage
Christina Stage | Kursuskoordinator | +45 33 43 70 31 | cst@danskeadvokater.dk


Kontakt

Christina arbejder med kurser og uddannelser for advokater og administrative medarbejdere og er desuden involveret i markedsføring af kurser og uddannelser. 

Læs mere…

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 31