Velkommen   (0 lektioner)

Bestyrelsesuddannelsen har fokus på strategi, ledelse, samarbejde og virksomhedens økonomiske helbredstilstand, krisestyring og værdiskabelse

Bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsesuddannelsen har fokus på strategi, ledelse, samarbejde og virksomhedens økonomiske helbredstilstand, krisestyring og værdiskabelse.

Danske Advokater har indgået samarbejde med Board Governance om en række bestyrelsesuddannelser, som afløser den bestyrelsesuddannelse, vi har udbudt i en årrække.

 

STRATEGIC BOARD ROOM™

Læs mere og tilmeld dig her

 

Uddannelsen er primært henvendt til erfarne bestyrelses- og direktionsmedlemmer og tager udgangspunkt i dig som individ, og hvordan du bedre kan bidrage til forretningsudvikling. Vi øger din bevidsthed om, hvordan du kan integrere dine ressourcer, egenskaber og erfaringer med moderne arbejdsmetoder. Vi introducerer dig for værdiskabende mekanismer og metoder, som gør dig i stand til at udføre arbejdet på en konkret og praktisk fremgangsmåde. Uddannelsen kræver aktiv deltagelse

 

Uddannelsen fremstår som en helhed og er opbygget i tre moduler. Hvert modul er på to dage. Hele uddannelsen afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen.

Læs mere om Board Governance uddannelser her

 

Modul 1:

 • Board Ground Zero
 • Egne ressourcer og bestyrelsesidentitet
 • Værdiskabelse i bestyrelsen
 • Afsluttes med hjemmeopgave


Modul 2:

 • Bestyrelsens dokumenter og retslige rammer
 • Ongoing bestyrelsesarbejde
 • Køb og salg af virksomheder
 • Afsluttes med hjemmeopgave


Modul 3:

 • Personlig gennemslagskraft
 • At ændre og udvikle bestyrelsen
 • Bestyrelsesvurdeing
 • Afsluttes med hjemmeopgave


Kursuslektioner: 48

Undervisere:

Underviserne består af erhvervsledere, erfarne bestyrelsesmedlemmer, advokater og journalister. På bestyrelsesuddannelsen er tilknyttet faste undervisere og gæsteundervisere.

 

Nyheder

KURSER

Helle Bisgaard
Helle Bisgaard | Koordinator | T: +45 33 43 70 29 | E: hbi@danskeadvokater.dk


Kontakt

Helle Bisgaard er koordinator på erhvervsret og skat samt strafferet, dvs. hun tager sig af kurser og uddannelser inden for områderne skatteret, selskabsret, bank- og finansieringsret, bestyrelsesforhold,  strafferet og økonomi.

 

Helle har ansvaret for Danmarks Skatteadvokater og Danske Bestyrelsesadvokater og dertilhørende fagudvalg samt Danske Virksomhedsjurister. Helle indgår i et team med juridisk konsulent Tina Tolstrup Bak Jensen.

 

Sidst men ikke mindst har Helle har ansvar for koordineringen af kurser med vores eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Domstolsstyrelsen og Djøfs Kurser og Uddannelser

Læs mere…

Kontakt Helle Bisgaard på tlf.

33 43 70 29