Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Åbenhed

Åbenhed kendetegner advokatvirksomheden, der ønsker omverdenens tillid. Åbenhed fremmer kvalitet og udvikling – værdiskabelse til gavn for kunderne. Åbenhed er en nøgle til god ledelse, der hviler på tillid og respekt. Åbenhed kan forebygge fordomme.

 

Advokatvirksomheden skal tilstræbe åbenhed og gennemsigtighed inden for rammerne af den tavshedspligt, der er grundstenen i advokatens relation til kunden. På samme måde skal advokatvirksomheden leve op til de advokatetiske reglers krav om oplysningspligt og sikre, at kunden altid har det bedst mulige afsæt for sit køb af advokatrådgivning.

 

Gennemsigtighed indebærer, at advokatvirksomheden åbent og klart giver offentligheden relevante oplysninger om værdier og etik, ledelsesstruktur, ydelser og virksomhedens principper for prissætning.

 

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for sit arbejde med åbenhed og gennemsigtighed over for kunder, medarbejdere og samfundet

 

Mange af vores medlemmer har valgt at tiltræde advokatKODEKS for at vise, at de tager deres sociale ansvar alvorligt.

25-03-2019
Derfor har Norrbom Vinding tiltrådt advokatKODEKS

Mange af vores medlemmer har valgt at tiltræde advokatKODEKS for at vise, at de tager deres sociale ansvar alvorligt. Heriblandt er advokatvirksomheden Norrbom Vinding. ”Vi valgte at tiltræde kodeks, fordi det passer fornemt ind i den måde, vi har abejdet med socialt ansvar gennem rigtig mange år”, udtaler advokat og partner Jørgen Vinding fra Advokatfirmaet Norrbom Vinding.

 

Se interviewet med Jørgen Vinding:


Hvad er advokatKODEKS egentlig?

AdvokatKODEKS handler om socialt ansvar og fokuserer på de fem kerneværdier:

  • Åbenhed
  • Social ansvarlighed
  • Håndtering af etiske dilemmaer
  • Fokus på kunder og medarbejdere
  • Mangfoldighed og diversitet

Læs mere om advokatKODEKS her

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16