Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Diversitet

Advokatvirksomheden skal kendes som en fleksibel og rummelig arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Med ambitionen om en mangfoldig medarbejdersammensætning får virksomhederne bedre mulighed for at rekruttere talenter, styrke innovationskraften og konkurrenceevnen – til gavn for både kunder og virksomhed. Diversitet på arbejdspladsen er kort sagt både god forretning og udtryk for samfundsansvar.

 

Advokatvirksomheden bør tilstræbe diversitet i sin virksomhed. Det kan gøres ved f.eks. at sikre flere kvinder i advokatvirksomhedens ledelse og ejerkreds og at søge diversitet i forhold til alder, nationalitet, etnisk oprindelse mv. ved rekruttering.

 

Mere fleksible og rummelige arbejdspladser er en vej til øget diversitet. Det handler også om at give plads til de medarbejdere, der ikke nødvendigvis kan eller ønsker at arbejde for fuld kraft – enten i en periode af deres liv eller permanent. Det drejer sig f.eks. om seniormedarbejdere, medarbejdere med handicap eller medarbejdere, der ønsker at prioritere familien højere i en periode. Jo større advokatvirksomheden er, desto bedre er mulighederne for rummelighed.

 

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for sin ambition om diversitet – og for, hvordan virksomheden vil nå sit mål. Diversitet giver bedst mening for virksomheder af en vis størrelse.

 

Foto: Colourbox.com

 


15-07-2018
Mentorordning høster international anerkendelse

Indsatsen med at fastholde og rekruttere dygtige kvindelige medarbejdere har topprioritet.

 

En stor dansk advokatvirksomhed har iværksat en særlig mentorordning for kvindelige fuldmægtige.  Kvindelige fuldmægtige, der har været fuldmægtige i 3 år eller mere, tildeles ekstern eller intern mentor, der kan inspirere og støtte og give råd om udvikling, uddannelse og karriere .

 

Tiltaget har fået international anerkendelse: Advokatfirmaet er netop kåret som det bedste danske advokatfirma til karriereudvikling af kvindelige jurister med prisen “Europe Women in Business Law Award 2015”, som tildeles af Euromoney Legal Media Group.

 

Virksomheden tilrettelægger desuden panelaftener for kvindelige jurister om emner, der er relevante for kvinder, der overvejer en karriere som leder eller partner.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16