Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Etiske dilemmaer

Advokaten udfylder en vigtig og nødvendig rolle i retssamfundet og demokratiet, særligt i forhold til retssikkerheden. Det er derfor vitalt, at advokatvirksomheden nyder tillid fra såvel kunder som borgere, domstolene, myndighederne og samfundet som helhed.

 

Advokatvirksomheden vinder kundernes tillid ved at sikre dem en fortrolig rådgivning af høj kvalitet og uafhængig af ethvert pres.

 

Advokatvirksomheden skal gøre sig fortjent til omverdenens tillid ved at drive sin forretning etisk og samfundsansvarligt. Advokatvirksomheden arbejder til tider i et spændingsfelt mellem på den ene side hensynet til kunden og på den anden side det brede samfundshensyn.

 

Både inden og uden for rammerne af de advokatetiske regler kan der opstå tvivl om, hvordan advokatvirksomheden bør agere i en konkret situation. Advokatvirksomhedens ansvar er løbende at identificere sådanne etiske dilemmaer, ruste medarbejdere til at håndtere dem og fortælle udadtil om sine retningslinjer for håndtering af disse dilemmaer.

 

Anbefaling: Advokatvirksomheden udarbejder retningslinjer for sin virksomhedens håndtering af etiske dilemmaer


31-08-2019
Code of Conduct om etisk ansvar

Som advokatvirksomhed har man et stort etisk ansvar, og det er vigtigt at sikre kunder fortrolig rådgivning. Den etiske adfærd blandt medarbejdere er derfor vigtig for at vinde kundernes tillid.

 

For at sikre at medarbejdere og samarbejdspartnere lever op til forventningerne har Bech-Bruun Advokatfirma udarbejdet en Code of Conduct, der udtrykker de etiske regler for medarbejderne med målet om at sikre den højest mulige integritet.

 

Code of Conduct beskriver bl.a. den etiske adfærd omkring fortrolige oplysninger, menneskerettigheder og forskelsbehandling. Alt sammen for at sikre, at kunderne får den korrekte behandling samtidig med den danner grundlag for, hvad klienter og samarbejdspartnere kan forvente af advokatvirksomheden.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16