Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Socialt ansvar

I et retssamfund har alle adgang til juridisk bistand – også mennesker med små midler. At sikre dette er først og fremmest et politisk ansvar. Advokatvirksomhederne skal dog også bidrage til, at ambitionen realiseres.

 

Advokatvirksomheder yder allerede i dag et vigtigt bidrag til det sociale ansvar og medvirker til at sikre sårbare grupper, f.eks. mindre bemidlede, syge og socialt udsatte i samfundet, adgang til ret og retfærdighed. Det sker bl.a. ved at yde retshjælp i landets advokatvagter eller tilbyde juridisk rådgivning til sårbare grupper, til nationale og internationale organisationer og foreninger eller i lokalsamfundet. Andre advokatvirksomheder tilbyder en første gratis rådgivning eller påtager sig principielle sager til en stærkt reduceret pris.

 

Vi anbefaler, advokatvirksomheden sætter mål for sit sociale ansvar.

 


31-08-2022
Familieiværksætteri version 3.0

I Skanderborg Kommune hjælpes de førstegangsfødende til en god og tryg start på livet som familie.

Advokat Paul Lorenzen fra Advokatfirmaet Adelgade 78 er med på rådgiverholdet. Alle kommunens førstegangsfødende tilbydes et ”iværksætterkursus” og rådgives af jordemoderen, sundhedsplejersken og advokaten gennem en række små ”gå hjem-møder”.

”Det er sjovt at være med. I 2017 har jeg haft 6 forløb og derved rådgivet ca. 60 familier”,  fortæller Paul Lorenzen. De emner, som drøftes, udløser en del debat, ”mange af deltagerne har ikke tænkt over fremtidens forpligtelser som familie før nu, hvor den vordende mor er højgravid”.

Det at få et barn ændrer på mange forhold for barnets forældre, og der er mange ting, der skal tages højde for. De store spørgsmål har fokus på, hvordan man sikrer den nye familie, barnet og forældrene sammen og hver for sig. Advokaterne i Adelgade giver input om familieøkonomi, forældreret, testamente, samlivsformer og generelt om de emner, som skaber en tryg fremtid for familien.

”Der er rigtig fin overensstemmelse mellem tankerne bag advokatKODEKS og vores måde at drive advokatvirksomhed på. Vi har et medansvar for det lokalsamfund, vi er en del af, og ved at være en aktiv medspiller opstår der et tillidsforhold, som er med til at underbygge vores position som betroet rådgiver”, understreger Paul Lorenzen.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16