Velkommen   (0 lektioner)

Mediatoradvokater

Om foreningen
Foreningens formål er at højne medlemmernes faglige niveau inden for mediation (ADR - Alternative Dispute Resolution) og at virke for en styrkelse af advokaters rådgivningsposition inden for området.

Kontingentet udgør 3.500 kr. ekskl. moms for medlemmer og 1.500 kr. ekskl. moms for associerede medlemmer.

Optagelse på www.mediatoradvokater.dk
For at blive optaget på den officelle hjemmeside www.mediatoradvokater.dk skal medlemmet være advokat og have gennemført en uddannelse, der kan godkendes efter vedtægternes §7.
Skema til brug for optagelse.

Sekretariat
Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tel. 33 43 70 00
Fax 33 43 70 01
E-mail eho@danskeadvokater.dk

Læs mere på www.mediatoradvokater.dk

Nyheder

KURSER

Eva Horskjær
Eva Horskjær | Koordinator | T: +45 33 43 70 27 | E: eho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Eva Horskjær er koordinator for kurser og uddannelser inden for retssagsbehandling, procedure, voldgift og mediation. Eva har ansvaret for Procedureadvokater og Dansk Forening for Voldgift og de dertil hørende fagudvalg.

Læs mere…

Kontakt Eva Horskjær på tlf.

33 43 70 27