Velkommen  

Mediatoradvokater

Om foreningen
Foreningens formål er at højne medlemmernes faglige niveau inden for mediation (ADR - Alternative Dispute Resolution) og at virke for en styrkelse af advokaters rådgivningsposition inden for området.

Kontingentet udgør 3.500 kr. ekskl. moms for medlemmer og 1.500 kr. ekskl. moms for associerede medlemmer.

Optagelse på www.mediatoradvokater.dk
For at blive optaget på den officelle hjemmeside www.mediatoradvokater.dk skal medlemmet være advokat og have gennemført en uddannelse, der kan godkendes efter vedtægternes §7.

Indmeld dig her

Sekretariat
Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tel. 33 43 70 00
E-mail lpe@danskeadvokater.dk

Meld dig ind her.

Nyheder

KURSER

Linda Pedersen
Linda Pedersen | Foreningskonsulent | 33 43 70 25 | lpe@danskeadvokater.dk


Kontakt

Linda er foreningskonsulent for Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Virksomhedsjurister. 

Læs mere…

Kontakt Linda Pedersen på tlf.

33 43 70 25