Velkommen   (0 lektioner)

Mediatoradvokater

Om foreningen
Foreningens formål er at højne medlemmernes faglige niveau inden for mediation (ADR - Alternative Dispute Resolution) og at virke for en styrkelse af advokaters rådgivningsposition inden for området.

Kontingentet udgør 3.500 kr. ekskl. moms for medlemmer og 1.500 kr. ekskl. moms for associerede medlemmer.

Optagelse på www.mediatoradvokater.dk
For at blive optaget på den officelle hjemmeside www.mediatoradvokater.dk skal medlemmet være advokat og have gennemført en uddannelse, der kan godkendes efter vedtægternes §7.

Indmeld dig her

Sekretariat
Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tel. 33 43 70 00
E-mail dlo@danskeadvokater.dk

Læs mere på www.mediatoradvokater.dk

Nyheder

KURSER

Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Danske Mediator-advokater, Procedureadvokater, Danske IT-advokater, Danske Inkassoadvokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret. 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

Kontakt Danielle Løw på tlf.

33 43 70 06