Velkommen   (0 lektioner)

Mediatoradvokater

Om foreningen
Foreningens formål er at højne medlemmernes faglige niveau inden for mediation (ADR - Alternative Dispute Resolution) og at virke for en styrkelse af advokaters rådgivningsposition inden for området.

Kontingentet udgør 3.500 kr. ekskl. moms for medlemmer og 1.500 kr. ekskl. moms for associerede medlemmer.

Optagelse på www.mediatoradvokater.dk
For at blive optaget på den officelle hjemmeside www.mediatoradvokater.dk skal medlemmet være advokat og have gennemført en uddannelse, der kan godkendes efter vedtægternes §7.

Indmeld dig her

Sekretariat
Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tel. 33 43 70 00
E-mail mss@danskeadvokater.dk

Læs mere på www.mediatoradvokater.dk

Nyheder

KURSER

Marie Schmidt Sørensen
Marie Schmidt Sørensen | Juridisk konsulent | T: +45 33 43 70 15 | E: mss@danskeadvokater.dk


Kontakt

Marie er ansvarlig for planlægning og udvikling af kurser og uddannelser samt udvikling af medlemsydelser.

 

Marie er juridisk konsulent for Danmarks Skatteadvokater og medvirker til at kvalitetssikre og udvikle uddannelses- og kursusporteføljen hos Danske Advokater.

 

Marie er altid imødekommende over for at facilitere viden, inspiration og sparring, så kontakt Marie telefonisk, hvis du har behov for personlig og professionel medlemsrådgivning.

Læs mere…

Kontakt Marie Schmidt Sørensen på tlf.

33 43 70 15