Velkommen  (0 bonuspoint)

Den digitale retsproces

Domstolsstyrelsen digitaliserer kommunikation med Domstolene via ny sagsportal minretssag.dk

Domstolsstyrelsen digitaliserer deres sagsbehandling, så både professionelle og private på sigt skal betjene sig af den ny sagsportal. I første omgang omhandler det civile sager, men på sigt er det planen, at alle sager skal håndteres digitalt på den nye sagsportal.

 

Overgangsordning til digitalisering

Domstolenes digitale sagsportal til behandling af civile sager, ’minretssag.dk’, forventes igangsat ved Vestre Landsret og Retten i Horsens den 27. september 2016.

Se nyhed fra Domstolsstyrelsen her (01-09-2016)

 

Særligt om sager i Vestre Landsret

I pilotfasen vil det kun være de nye appelsager i Vestre Landsret, der føres via Retten i Horsens, som er omfattet af den digitale behandling af civile sager. Hvis man har en papirsag og skal appellere den efter 27. september 2016, vil det være Vestre Landsrets opgave at digitalisere sagen. Vestre Landsret har mulighed for selv at beslutte, at yderligere sager skal digitaliseres. De involverede parter vil få direkte besked, når der åbnes for minretssag.dk.

 

Udrulning til de andre retter

De andre retter forventes gradvist at behandle nye sager digitalt i løbet af 2. halvår 2017. Det betyder, at de sager, som allerede er anlagt, ikke overgår til digital behandling, medmindre retten bestemmer det.

Se nyhed fra Domstolsstyrelsen om udrulning efteråret 2017 (30-06-2017)

 

Spørgsmål og svar

Domstolsstyrelsen har samlet de oftest stillede spørgsmål om domstolenes sagsportal. De lover, at den løbende ajourføres med relevante og aktuelle spørgsmål og svar.

Domstolsstyrelsens afsnit "Bruger på minretssag.dk"

Se Domstolsstyrelsens orientering om rettighedsstyring på minretssag.dk

Se Danske Advokaters vejledning i rettighedsstyring på minretssag.dk

Se spørgsmål og svar på Domstol.dk

 

Mere viden og kurser

Domstolsstyrelsen afholdt i foråret 2016 sammen med Danske Advokater en række informationsmøder rundt om i landet.

Se nyhed med link til præsentation fra informationsmøderne her

Danske Advokater afholder en række kurser, hvor du får detaljeret indsigt i den digitale retsproces, og i, hvordan du betjener den nye sagsportal.

Se Danske Advokaters dybdegående kurser her

Nyheder

KURSER

Del
Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | T: +45 33 43 70 21 | E: she@danskeadvokater.dk

Kontakt

Steen rådgiver om advokatbranchens digitale udfordringer og it-løsninger til advokatvirksomheder.

 

Steen er hr. IT inden for advokatbranchen. Han rådgiver medlemsvirksomheder i køb af IT, har kendskab til leverandørerne af IT-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter. Steen arbejder også med udvikling af websites, intra- og extranet.

 

Steen er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som f.eks. digital tinglysning, sikker mail med retterne, minretssag.dk, Cloud computing m.m.

 

Steen afholder løbende dialogmøder/undervisning inden for de it-relaterede emner.

Læs mere…

Kontakt Steen Hermansen på tlf.

33 43 70 21