Velkommen  

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


10-03-2009
Plesner siger tillykke til tre nye partnere fra egne rækker
Peter Schradieck
har været ansat i Plesner siden 1999. Han rådgiver om håndtering og førelse af rets- og voldgiftssager, særligt inden for områderne aftaleret, entrepriseret og markedsføringsret. Peter har omfattende erfaring med rets- og voldgiftssager for både de ordinære domstole samt for Det danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.


 

 

Gitte Holtsø
har været ansat i Plesner siden 1997. Hun rådgiver primært danske og internationale klienter inden for EU- og konkurrenceret samt udbudsret. Gitte har desuden stor ekspertise inden for grænsefladen mellem konkurrenceret og immaterialret, parallelimport og Life Science. Hun har opnået kvalifikation som engelsk solicitor.


 

 


Michael Hopp
har været ansat i Plesner siden 2000. Han rådgiver primært danske og udenlandske virksomheder om håndhævelse og aftaler vedrørende immaterialrettigheder
samt markedsføringsret. Han fører ligeledes retssager inden for disse områder. Michael har desuden stor ekspertise inden for medieret, E-handel og persondataret. 


 
 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

33 43 70 22