Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


24-05-2013
Advokat Birthe Eskildsen 70 år


Advokat Birthe Eskildsen, Kammeradvokaten, fylder 70 år den 27. maj og fratræder med udgangen af måneden efter mere end 43 års arbejde med retssager og rådgivning for staten.

 

Birthe Eskildsen har bistået statslige myndigheder inden for mange retsområder, men hovedvægten har været lagt på retssager om erstatning, særlig erstatning for arbejdsskader, de særlige erstatningsordninger for patientskader, erstatning til ofre for vold samt arbejdsløshedsforsikring. Herunder har der været mange retssager, hvor Birthe Eskildsen har varetaget politiets eller kriminalforsorgens interesser i sager om erstatning, men også en række sager om visse former for skatter og afgifter. En søgning i Ugeskriftet for Retsvæsen viser, at Birthe Eskildsen har ført ca. 90 højesteretssager og knap 200 landsretssager, men hertil kommer et meget betydeligt antal utrykte afgørelser vedrørende tvangsfjernelse af børn, idet Birthe Eskildsen i en årrække har været leder af den afdeling hos Kammeradvokaten, der varetager gennemførelsen af et betydeligt og i øvrigt kraftigt voksende antal af disse sager, der angår dybt personlige og meget belastende afgørelser for den enkelte.

 

Birthe Eskildsen blev associeret partner i 1990 og har haft en stor rolle for uddannelsen af unge fuldmægtige i procesførelse med omtanke og empati for modparten.

 

Samtidig med denne indsats har Birthe Eskildsen fået plads til sit sociale engagement ved at være knyttet som sekretær for Fonden af 1982, der tidligere hed Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse. Det er en selvejende institution, der har til formål at medvirke ved forebyggende arbejde for børn og unge under 23 år, fortrinsvis over for kriminelle eller kriminalitetstruede fra hovedstadsområdet, ved at iværksætte eller yde tilskud til arbejde og forskning vedrørende børn og unge. Birthe Eskildsens arbejde for denne fond har strakt sig over 40 år.
 


 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22