Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


11-07-2013
Advokat Jørgen Pedersen fylder 60 år

Med det tempo, han holder, har han været overraskende længe undervejs dertil

Den 12. juli fylder advokat Jørgen Pedersen 60 år.

Jørgen Pedersen, der har base i Århus, er administrerende partner i Advo-katgruppen, som har kontorer i Århus, Horsens, Fredericia, København og Luxembourg. Firmaets ca. 70 medarbejdere beskæftiger sig altovervejende med erhvervsret, selv om man dog også rådgiver vedrørende privatlivets forhold.

Efter den juridiske embedseksamen fra Københavns Universitet i 1978 startede han som advokatfuldmægtig i Århus hos det daværende Storm Mortensen, nu Kromann Reumert. Han etablerede selvstændig advokat-virksomhed i 1982 og fik møderet for Højesteret i 1987.

Han har gennem karrieren arbejdet med et bredt spektrum af juridiske di-scipliner. Internationale kontraktsforhold og andre sager af internationalt til-snit har dog været en rød tråd gennem det meste af forløbet. I 1990 var han med til at stifte det internationale advokatsamarbejde Multilaw, som Advokatgruppen er eneste danske deltager i. Multilaw, der er et af de stør-ste og mest anerkendte globale advokatsamvirker, tæller i dag mere end 8.000 advokater i godt 150 kommercielle centrer verden rundt. Jørgen Pe-dersen var medlem af Multilaws bestyrelse i 18 år og af direktionen i 8 år, og han har derfor et enestående netværk af førende erhvervsadvokater verden rundt.

Ud over at bestride stillingen som administrerende partner i Advokatgruppen er Jørgen Pedersen direktør i de virksomheder, der inden for de seneste 10-15 år er vokset op omkring Advokatgruppen. Virksomhedsgruppen, som i alt beskæftiger omkring 150 personer, omfatter bl.a. Parkeringsgruppen, der er et af de store danske parkeringsselskaber med parkeringsområder i 35 byer, og CoolPark, der udvikler og forhandler avanceret parke-ringsteknisk udstyr. Med i flokken er også Inkassogruppen, der inddriver til-godehavender for ca. 1.000 danske erhvervsvirksomheder, Boggruppen, der har en lille snes juridiske udgivelser bag sig, og Kursusgruppen, som hvert år har omkring 500 danske advokater på skolebænken til efteruddan-nelse. Seneste - men ikke nødvendigvis sidste - skud på stammen er sel-skabet phoning, der arbejder med telemarketing og mødebooking.

Fritiden - den findes faktisk - bruges bl.a. sammen med familie og venner og på rejser, udeliv og bøger, ikke mindst om historiske emner. En blandt flere svagheder er traditionel jazz. Derfor sørger Arosia for underholdningen den 16. august, hvor det runde hjørne fejres sammen med klienter, for-retningsforbindelser, kolleger og venner. Jørgen Pedersen er bortrejst på selve dagen.
 

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22