Velkommen  

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Advokat og partner Peter Biering, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, fylder 60 år den 20. august. Før han kom til Kammeradvokaten, var han kontorchef i Udenrigsministeriet og bl.a. chef for EU-retskontoret i Luxemburg. En fortid der har udstyret ham med en indsigt i internationalt samarbejde og forståelse for internationale traktater og retskilder, som kun få danske jurister er i besiddelse af. Han har dermed, ud over at opbygge Kammeradvokatens team for EU-ret og international ret, udstyret det med en faglig tyngde, som næppe findes tilsvarende noget andet sted.

18-08-2015
STATENS EU-ADVOKAT FYLDER 60 ÅR

Advokat og partner Peter Biering, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, fylder 60 år den 20. august. Før han kom til Kammeradvokaten, var han kontorchef i Udenrigsministeriet og bl.a. chef for EU-retskontoret i Luxemburg. En fortid der har udstyret ham med en indsigt i internationalt samarbejde og forståelse for internationale traktater og retskilder, som kun få danske jurister er i besiddelse af. Han har dermed, ud over at opbygge Kammeradvokatens team for EU-ret og international ret, udstyret det med en faglig tyngde, som næppe findes tilsvarende noget andet sted.

 

I ministeriet var omfattende forhandlinger i Bruxelles og retssager ved EU-domstolen hverdagskost. Peter Biering var her blandt andet med til at forhandle Maastrichttraktaten og de danske EU-forbehold. Erfaringerne fra centraladministrationen har været uvurderlige, når Peter Biering som advokat for staten har behandlet tæt på 100 retssager ved EU-Domstolen og et tilsvarende antal ved Højesteret.

 

Peter Biering har ført nogle af mest centrale og komplicerede højesteretssager i nyere tid. Heriblandt er højesteretssagen om grundlovsmæssigheden af Danmarks deltagelse i krigen i Irak og sagen om, hvorvidt Folketinget og regeringen med rette havde tiltrådt Lissabon-traktaten uden at gennemføre en folkeafstemning. Peter Biering har desuden ført to centrale sager om den danske stats erstatningsansvar i forhold til folkeret og EU-ret, der har været retningsgivende for den fremtidige retsudvikling.

 

Ud over at føre retssager har Peter Biering også rådgivet statslige myndigheder blandt andet ved gennemførelsen af bankpakkerne, der indeholdt vanskelige spørgsmål om forholdet til EU’s statsstøtteregler.

 

Peter Biering har haft en fremtrædende rolle i advokatfirmaets ledelse, dels som medlem af og formand for firmaets forretningsudvalg og dels som managing partner. Han har ydet et meget betydeligt bidrag til at modernisere og effektivisere advokatfirmaet – noget der blandt andet førte til, at firmaet modtog brancheforeningen Danske Advokaters Innovationspris.

 

Peter Biering er en efterspurgt foredragsholder, forfatter til en række bøger og artikler i danske og udenlandske tidsskrifter om EU-emner samt redaktør af EU-Karnov. Han er medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Europaret og det rådgivende udvalg for Centre for European Studies in Economic Law på Københavns Universitet.
 

Det internationale islæt sætter ikke kun sit præg i arbejdsmæssige sammenhænge hos Peter Biering. Allerede i de unge år stiftede han nært bekendtskab med andre landes kulturer. Hans far var ambassadør, og familien boede blandt andet i Afrika, Indien og Polen. Han er i dag gift med ambassadør Kirsten Biering, der 1. august tiltræder som ambassadør i Paris efter en årrække som ambassadør i Stockholm. Datteren bor i New York, mens sønnen har fast base i Bruxelles. Peter Biering bruger derfor det meste af sin fritid på at rejse. I de senere år har han desuden lagt vejen forbi Harvard og Columbia Universitet i USA, hvor han har dyrket interessen for forretningsudvikling. Fødselsdagen fejres med familien i Sydfrankrig.

 

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22