Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Mediationsinstituttet har med virkning fra 1. januar 2018 ansat advokat og mediator Thomas Samsø Bloch som direktør. Han afløser Louise Lerche-Gredal, der fratræder ved årsskiftet.

16-11-2017
DMA’s formand bliver ny direktør i Mediationsinstituttet

Mediationsinstituttet har med virkning fra 1. januar 2018 ansat advokat og mediator Thomas Samsø Bloch som direktør. Han afløser Louise Lerche-Gredal, der fratræder ved årsskiftet.

 

Thomas Samsø Bloch er 46 år og driver selvstændig advokatvirksomhed i hjembyen Humlebæk, hvor han har specialiseret sig i mediation og konstruktiv konfliktløsning. Thomas er desuden retsmægler ved Østre Landsret og Helsingør ret, og er derudover formand for Danske Mediatoradvokater, en post han dog fratræder ved tiltrædelsen af direktørposten.

 

Det har været vigtigt for bestyrelsen at sikre kontinuiteten i Mediationsinstituttet efter Louise Lerche-Gredal, og bestyrelsen har derfor, siden Louise tilkendegav sit ønske om at søge nye udfordringer, arbejdet på at finde hendes afløser.

 

Med valget af Thomas Samsø Bloch har Mediationsinstituttet fået en direktør, der selv er uddannet og praktiserende mediator og retsmægler. Han har gennem sit virke som formand for Danske Mediatoradvokater demonstreret sit stærke engagement i udbredelsen af mediation. Mediationsinstituttet har også haft stor glæde af hans arbejdsindsats som næstformand i instituttets bestyrelse, som han også udtræder af ved årsskiftet. Vi ser frem til at kunne trække endnu mere på Thomas’ kompetencer og engagement i rollen som direktør, så vi kan få sat endnu mere fokus på mediation som en ligeværdig og relevant konfliktløsningsmetode i advokatbranchen til gavn for fx byggeriet og erhvervslivet, men også for helt almindelige mennesker i konflikt.

 

Thomas vil fokusere på eksterne opgaver og samarbejder for at fremme udbredelsen af mediation og øge antallet af disse. Mediationsinstituttets sekretariatet vil derfor varetage instituttets øvrige administrative opgaver, så udpegning af mediatorer i konkrete sager fremover bliver varetaget af undertegnede efter indstilling fra sekretariatet.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22