Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Partner og advokat med speciale i entreprise- og udbudsret, Bo Schmidt Pedersen, fylder 50 år den 24. maj. Vi lægger COVID-19 til side for en stund og ser på, hvad der driver den erfarne advokat.

20-05-2020
Med hjelm, jura og sikkerhedssko

Partner og advokat med speciale i entreprise- og udbudsret, Bo Schmidt Pedersen, fylder 50 år den 24. maj. Vi lægger COVID-19 til side for en stund og ser på, hvad der driver den erfarne advokat.

 

Slipseknuden sidder, som den skal, og det samme gør den tungtvejende juridiske ballast, som i første omgang fik Bo Schmidt Pedersen ombord hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith. Men tag ikke fejl. For firmaets specialist i entreprise- og udbudsret lægges kimen til de bedste løsninger ikke på de bonede gulve med en stak bøger under armen. Ikke, fordi bøgerne ikke er vigtige. Ellers havde han ikke suppleret kandidatgraden med en MSc i Construction Law and Dispute Resolution fra King’s College i London. At yde den bedste rådgivning kræver bare ofte noget mere.

 

”Jeg kan i bund og grund godt lide det at komme ud på en byggeplads og få hjelm og sikkerhedssko på. Men det hænger også sammen med den rådgivning, man skal give. At komme ud og ”sparke til noget beton” eller se, hvor og hvordan asfalten er revnet, kan være nødvendigt for at forstå, hvorfor tingene er, som de er,” siger Bo Schmidt Pedersen.

 

Hellere fire skarpe linjer end et langt notat

Det er tydeligt, at denne meget virkelighedsnære tilgang til juraen er hjerteblod. Det gjaldt også, da han som studerende i starten af halvfemserne første gang stiftede bekendtskab med entrepriseret. Respekten er tydelig, når han taler om underviseren, den daværende direktør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Lars Ole Hansen.

 

”Han forstod virkelig at gøre faget levende. Han brugte altid mange praktiske eksempler, og det kunne jeg godt lide. Der skal noget praktik henover. Det med at dykke helt ned i teorien har jeg aldrig syntes var så sjovt. Jeg plejer for sjov at sige, at grunden til, at jeg godt kan lide entreprisesager, er, at der ikke er så meget jura i det,” fortæller Bo Schmidt Pedersen.

 

Men juraen ligger naturligvis altid i baggrunden og danner grundlag for løsning af kundens praktiske problemer. Fokus er dog først og fremmest på at få tingene til at virke, og kunden kommer ikke til at modtage lange, sindrigt opbyggede notater fra Bo Schmidt Pedersen, hvis det aktuelle problem kan løses i en mail på fire linjer. Eller for den sags skyld via en app. I forbindelse med nye regler på byggeområdet spillede Bo Schmidt Pedersen sigende nok en vigtig rolle i udviklingen af den gratis app, AB18-guiden, som gør det enklere og nemmere at navigere i de nye AB-regler.

 

550 studerende i entrepriseret

Bo Schmidt Pedersen dimitterede fra Københavns Universitet i 1995. Den udtalte forkærlighed for det praktiske har dog ikke fået ham til helt at slippe sit gamle fakultet. Snarere tværtimod. Siden 2002 har han bestredet selvsamme hverv som føromtalte Lars Ole Hansen. At de studerende lærer noget, er der næppe tvivl om, men den bedste lærdom behøver ikke nødvendigvis komme af at blive strøget med hårene.

 

”Jeg har fået at vide, at noget, de studerende kan synes er lidt ubehageligt ved at have mig, er, at jeg ikke spørger, hvordan reglen er. Jeg spørger, hvorfor reglen er sådan. Og det forudsætter jo, at man tænker selv,” forklarer Bo Schmidt Pedersen.

 

Mon dog ikke, at undervisningsformen i sidste ende er blevet taget godt imod? I hvert fald ville der opstå et vist misforhold, hvis de tidligere studerende rottede sig sammen mod underviseren. Regner man efter, viser det sig nemlig, at over 550 studerende i tidens løb har været gennem hans kurser.

 

Entrepriseret og COVID-19

Bo Schmidt Pedersen vender flere gange tilbage til, hvor privilegeret han føler sig over sin arbejdssituation under COVID-19. Han savner både kollegerne, kunderne og nærkontakten med byggepladsens beton, men er samtidig stærkt bevidst om, hvor billig en pris det er at betale sammenlignet med de mange, der kæmper med konkurser og afskedigelser.

 

Skal han sige noget positivt om krisen, er det, at den giver mere tid til familien, end hvad travle advokater normalt beskikkes. Den nære familie er samlet i Lynge i Nordsjælland, hvor hustruen Helle og børnene Noah på 17 og Julia på 20 også kommer til at udgøre kernen i fejringen af de 50 år.

 

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22