Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 


04-07-2014
Skattely: DR har ondt i troværdigheden

Pressenævnet har netop givet DR en alvorlig begmand i forbindelse med udsendelsesrækken ” I skattely”, der blev tilvejebragt via en agent provocateur, der brugte skjult kamera. Sidste år kritiserede jeg DR’s ageren på min blog. Nu kan jeg så med tilfredshed notere mig, at også Pressenævnet finder, at DR’s ageren i den konkrete sag er kritisabel. Nævnet skriver bl.a. i sin kendelse, at:

 

”DR får kritik for at offentliggøre klip fra de skjulte optagelser fra mødet med Bech-Bruun. Det sker, fordi Pressenævnet finder, at de skjulte optagelser fra advokatfirmaet ikke dokumenterer, at den rådgivende advokat opfordrede DR’s undercoverjournalist til at omgå reglerne om skat i Danmark. Det er derfor i strid med god presseskik at offentliggøre optagelserne uden advokatens samtykke i forbindelse med andre oplysninger i udsendelsen, der kritiserer hans rådgivning.”

 

Jeg har hele tiden ment, at det er stærk tobak, at DR fremturer med ganske alvorlige beskyldninger uden at fremlægge nogen form for dokumentation. Hvorfor måtte offentligheden ikke se råbåndene, så man kunne se de skjulte optagelser i en uredigeret form? Det styrker ikke DR’s troværdighed. I en sådan situation er den ”medietiltalte” reelt magtesløs og uden rettigheder. Sandheden og det fuldstændige billede kan ikke komme frem. DR er således både anklager og dommer i samme sag. Det strider imod alt, hvad retsstaten står for, og i alle andre sammenhænge ville det aldrig blive accepteret i Danmark.

 

Det er i min optik DR’s fornemste opgave at lave kritisk undersøgende journalistik, men det skal være på et sobert og veldokumenteret grundlag, så måske skulle DR også af og til rette det kritiske søgelys indad?

 

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies