Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 

Den nuværende regering fortjener ros for dens indsats for mere erhvervsvenlig regulering. Etablering af ”Virksomhedsforum for enklere regler” (www.enklereregler.dk) er et rigtig godt eksempel på, hvordan inddragelse af slutbrugerne (dem som lovgivningen ”går ud over”) faktisk kan føre til ændrede love og regler, hvor de politiske målsætninger fastholdes, men byrderne på erhvervslivet reduceres. At 23 af forslagene i Regeringens vækstpakke fra i sommer stammer fra Virksomhedsforum taler sit tydelige sprog. Det ville være perfekt, hvis denne tilgang til ”smart regulering” afspejlede sig i alle dele af lovgivningsprocesserne i Danmark, men det er langt fra tilfældet. For det første sendes alt for mange lovforslag i høring med for korte frister. Det giver dårlig mulighed for substantielle indspark, og det efterlader det indtryk, at høringen mere er en formalitet. Vi har i Danmark haft en lang og god tradition for inddragelse af brancherepræsentanter, forbrugerorganisationer, eksperter og andre interessenter, når nye lovinitiativer sættes i søen eller områder udsættes for en hovedrevision. Det ligger i naturlig forlængelse af regeringens ambitioner om god regeringsførelse, men det praktiseres desværre alt for sjældent.

23-10-2014
Det er en dårlig ide ”at holde virkeligheden på afstand”

Den nuværende regering fortjener ros for dens indsats for mere erhvervsvenlig regulering. Etablering af ”Virksomhedsforum for enklere regler” (www.enklereregler.dk) er et rigtig godt eksempel på, hvordan inddragelse af slutbrugerne (dem som lovgivningen ”går ud over”) faktisk kan føre til ændrede love og regler, hvor de politiske målsætninger fastholdes, men byrderne på erhvervslivet reduceres. At 23 af forslagene i Regeringens vækstpakke fra i sommer stammer fra Virksomhedsforum taler sit tydelige sprog.

 

Det ville være perfekt, hvis denne tilgang til ”smart regulering” afspejlede sig i alle dele af lovgivningsprocesserne i Danmark, men det er langt fra tilfældet. For det første sendes alt for mange lovforslag i høring med for korte frister. Det giver dårlig mulighed for substantielle indspark, og det efterlader det indtryk, at høringen mere er en formalitet. Vi har i Danmark haft en lang og god tradition for inddragelse af brancherepræsentanter, forbrugerorganisationer, eksperter og andre interessenter, når nye lovinitiativer sættes i søen eller områder udsættes for en hovedrevision. Det ligger i naturlig forlængelse af regeringens ambitioner om god regeringsførelse, men det praktiseres desværre alt for sjældent.

 

Regeringen har haft en intern ”task force” bestående af embedsmænd til at se på de mange lovregulerede erhverv i Danmark, og i forlængelse af det arbejde, har de udvalgt et antal brancher, hvor de ønsker at se på, om ændringer i reguleringen kan føre til ”bedre konkurrence, højere kvalitet og lavere priser”. Den branche, jeg repræsenterer – advokatbranchen – er på vej igennem en sådan gennemlysning, men denne gang sker det – i modsætning til tidligere – i en interministeriel arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra tre ministerier. Gruppen består helt sikkert af dygtige embedsmænd, men er blottet for konkret viden om advokatbranchen, og blottet for repræsentanter for brugere af eller samarbejdspartnere med branchen.

 

Jeg kan få den forfærdelige mistanke, at slutbrugerinddragelsen, som regeringen ellers lovpriser i generelle vendinger, vælges fra helt bevidst. Man vil nå resultater i en fart, og det kan man ikke, hvis slutbrugerne inddrages. De er besværlige, fordi de insisterer på, at problemstillingerne skal bores helt ud og anskues fra alle de relevante sider.

 

Lidt kynisk kan man mistænke embedsværket for at tænke: ”Så hellere arbejde uden at være hæmmet af konkret viden om emnet – hurtige resultater nås bedst ved at holde virkeligheden på afstand.”

 

God lovgivning er som oftest et produkt af grundigt forarbejde, tidlig inddragelse af en bred vifte af interessenter og en åben og transparent diskussion, som også indeholder de praktiske aspekter ved reguleringen, så de politiske mål nås med færrest mulige byrder. Men god lovgivning er også den afbalancering af forskellige hensyn og interesser, som opstår når de forskellige interessenter kommer på banen. Det giver gennemarbejdet og langtidsholdbar lovgivning, hvor også Folketingets medlemmer har mulighed for at fordybe sig i problemstillingerne, lytte og stille borende spørgsmål.

 

Så kære politikere: Forhold jer kritisk til alle disse interne arbejdsgrupper. Spørg ind til dem. Og hold fast i den danske parlamentariske tradition med slutbrugerinddragelse og inkluderende udvalgsarbejde. Det giver et grundigt forarbejde og gode muligheder for jer til at få alle aspekter af en problemstilling belyst, inden I skal trykke på knappen nede i salen.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies