Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 

Der går ikke en dag, hvor vi ikke taler om, hvordan vi kan skabe bedre løsninger for færre midler. Riget fattes penge, så det vil næsten være for godt til at være sandt, hvis der findes løsninger derude, som er både bedre og billigere. Jeg vil påstå, at der er mange eksempler på det, hvis vi tør. Der ligger et værktøj i værktøjskassen, som benyttes alt for lidt. Ikke et værktøj vi kan benytte i alle situationer, men et som i mange situationer vil kunne bibringe stor værdi, men som alligevel ligger stort set ubenyttet hen og samler støv. Og det er en skam. Jeg taler om mediation. Mediation er en metode til at løse konflikter, hvor parterne selv har hovedrollerne, selv finder løsningerne, hvor der ikke er tabere og vindere, og hvor parterne som oftest er i stand til at samarbejde konstruktivt, når konflikten er løst, uden at føle at den ene fik jordet den anden. Vi har mere end 300 uddannede mediatoradvokater i Danmark, som kan tage hånd om konflikter ved hjælp af mediation, og vi har et Mediationsinstitut, som kan finde den rette mediatoradvokat til hver enkelt sag. Mediation er velegnet i rigtig mange sammenhænge og anvendes fx i dag inden for it-området, hvor det typisk drejer sig om en kunde og en leverandør, der skal have løst en tvist, og som begge ved, at det vil være helt nødvendigt, at de kan samarbejde bagefter.

06-11-2014
Mediation: Lige til højrebenet

Der går ikke en dag, hvor vi ikke taler om, hvordan vi kan skabe bedre løsninger for færre midler. Riget fattes penge, så det vil næsten være for godt til at være sandt, hvis der findes løsninger derude, som er både bedre og billigere. Jeg vil påstå, at der er mange eksempler på det, hvis vi tør. Der ligger et værktøj i værktøjskassen, som benyttes alt for lidt. Ikke et værktøj vi kan benytte i alle situationer, men et som i mange situationer vil kunne bibringe stor værdi, men som alligevel ligger stort set ubenyttet hen og samler støv. Og det er en skam. Jeg taler om mediation.

 

Mediation er en metode til at løse konflikter, hvor parterne selv har hovedrollerne, selv finder løsningerne, hvor der ikke er tabere og vindere, og hvor parterne som oftest er i stand til at samarbejde konstruktivt, når konflikten er løst, uden at føle at den ene fik jordet den anden. Vi har mere end 300 uddannede mediatoradvokater i Danmark, som kan tage hånd om konflikter ved hjælp af mediation, og vi har et Mediationsinstitut, som kan finde den rette mediatoradvokat til hver enkelt sag. Mediation er velegnet i rigtig mange sammenhænge og anvendes fx i dag inden for it-området, hvor det typisk drejer sig om en kunde og en leverandør, der skal have løst en tvist, og som begge ved, at det vil være helt nødvendigt, at de kan samarbejde bagefter.

 

Så når klima- og energiministeren ønsker at revidere byggeriets aftalesystem for at få mere effektivitet og færre konflikter, så tænker jeg, at han vil have mediationsklausuler ind i entreprisekontrakterne. Det ville i hvert tilfælde give mening, at institutionalisere mediation som et naturligt processkridt inden parterne skrider til voldgift og domstole.

 

Når socialministeren ønsker at skabe et system, der giver færre konflikter i samværssager, hvor forældrene ikke kan enes, så tænker jeg, at han bør skabe adgang til mediation i samværssagerne, inden de går helt i hårknude. Med mediation deeskaleres konflikten og forældrene får hjælp til i fællesskab at finde en løsning, som fungerer for begge parter. Udenlandske erfaringer viser i øvrigt, at en tidlig indsats i form af mediation i familiesager ikke kun er til gavn for familierne, men også er gavnligt ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Det er da win-win for alle parter!

 

Der er desuden den særlige bonus ved mediation, at når det afslutter sagen (og det sker i ca. 70 pct. af alle typer sager), er det ikke bare billigere og bedre. Det løser også nogle konflikter, som ellers i sidste ende risikerer at dukke op i landets retssale. Og når vi ved, hvor meget der i forvejen er at lave for Danmarks Domstole, så er det vel ikke af vejen at lette trykket lidt gennem mediation.

 

Både vi hos Danske Advokater og Mediationsinstituttet er klar til at hjælpe med at få mediation ind i langt flere sammenhænge, hvor det kan gøre gavn. Erfaringer fra de lande, der anvender det langt mere systematisk, end vi gør, viser, at det virker. Så det er bare at komme i gang.

pmo
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies