Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 

DR sætter i disse dage fokus på konkursadvokaters arbejde og salærer. Baggrunden er blandt andet, at nye tal viser, at flere konkurser ender uden udlodning af værdier fra boet. Formanden for Justitsministeriets Konkursråd, professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, peger på, at reglen om, at banker kan få pant i virksomheders aktiver, der blev indført i 2006, spiller en væsentlig rolle. ”Vi påpegede allerede dengang, at virksomhedspanten ville medføre, at der i mindre og mindre grad ville være penge tilbage til almindelige kreditorer”, udtaler han til DR.dk. Jeg mener, at der er en lang række vigtige nuancer, man bør holde sig for øje i debatten.

14-04-2015
Konkursadvokater redder værdier

DR sætter i disse dage fokus på konkursadvokaters arbejde og salærer. Baggrunden er blandt andet, at nye tal viser, at flere konkurser ender uden udlodning af værdier fra boet. Formanden for Justitsministeriets Konkursråd, professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, peger på, at reglen om, at banker kan få pant i virksomheders aktiver, der blev indført i 2006, spiller en væsentlig rolle. ”Vi påpegede allerede dengang, at virksomhedspanten ville medføre, at der i mindre og mindre grad ville være penge tilbage til almindelige kreditorer”, udtaler han til DR.dk.

 

Jeg mener, at der er en lang række vigtige nuancer, man bør holde sig for øje i debatten.

 

Lad mig først slå fast, at der ikke er tale om noget ”tag-selv-bord” for konkursadvokater, som det noget farverigt har været udlagt. Danmark har været igennem den største finanskrise siden 1930’erne, og advokaterne har været med til at rydde op, da ingen jo ønsker, at værdierne bare skal forsvinde. Det har været vanskeligt og enormt omfattende og komplekst, fordi vi taler om værdier for mange milliarder og aktiviteter i mange lande.

 

Vi har ved konkurser et system, der sikrer, at det er retten, der afgør, om det salær, som kurator har beregnet sig, er rimeligt eller ej. De helt store konkurser – fx i ejendomsbranchen – har indebåret, at kurator både skal redde trådene ud, sikre at aktiverne kan sælges, så der – måske – kan blive noget til kreditorerne, og samtidig drive virksomheden videre i afviklingsperioden – fx udleje lokaler, opkræve huslejer etc. Det koster penge at drive en virksomhed – og det koster naturligvis også penge at drive et konkursbo.

 

Det er også vigtigt at påpege, at der er kontrol med advokaters honorering. Kurator rapporterer om sit arbejde hver 6. måned, og kurator får først sit endelige salær bestemt af retten, når boet er afsluttet. Det er altså en dommer, der beslutter om et givet salær er rimeligt eller ej. Vi hilser det velkomment, at justitsministeren nu vil sætte skub i færdiggørelsen af den tilsynsbekendtgørelse, som var i høring i 2008. Alle – også advokaterne – har glæde at klare regler på området.

 

Vi er i advokatbranchen meget optagede af at sikre en løbende forventningsafstemning, og advokaterne gør meget ud af at informere kreditorerne, men her skal man huske på, at kreditorerne ikke nødvendigvis har sammenfaldende interesser, idet nogle kreditorer kan have en interesse i, at kurator bruger tid på at undersøge, om der er dispositioner og betalinger op til konkursen, der skal omstødes, mens andre kreditorer ikke har en interesse heri.

 

Med venlig hilsen

Paul Mollerup

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies