Velkommen   (0 lektioner)

Uudnyttet potentiale blandt erhvervskunder

Hent analysen her, kræver medlems login.

En undersøgelse blandt købere af juridiske ydelser viser, at der generelt set er meget stor tilfredshed blandt advokatfirmaers erhvervskunder. Analysen, som Danske Advokater fik foretaget i oktober 2009, viser samtidig, at der er store muligheder for mersalg - for dem, der tør.

 

Kunden følger advokaten og ikke firmaet

Eftersom virksomhedskunderne i vid udstrækning vælger den enkelte advokat på basis af vedkommendes faglighed, har hele 86 % af de adspurgte virksomheder mere end et advokatfirma som leverandør. Ca. hver tredje af de adspurgte bruger minimum fire advokatvirksomheder. Det er en kendsgerning, som er med til at bekræfte visdommen i den stigende tendens til specialisering, som kendetegner branchen.

Samtidig fortæller det også, at der er store muligheder for at øge kundeandelen for den enkelte advokatvirksomhed, hvis alle de efterspurgte kompetencer er til rådighed.  Analysen fremhæver, at det kræver en ændring i kundebearbejdningen, hvis ”alle æg skal lægges i en kurv”. En af de store udfordringer er nemlig, at de adspurgte beslutningstagere ikke oplever, at der arbejdes tilstrækkeligt meget på tværs af de faglige team i advokatvirksomhederne.

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | T: +45 33 43 70 16 | E: dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

Kontakt David Hedegaard Meyer på tlf.

33 43 70 16