Velkommen   (0 lektioner)

Danske Insolvensadvokater

Om foreningen
Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard inden for rekonstruktion, afvikling af insolvente virksomheder og konkursbehandling, for højnelse og videreudvikling af medlemmernes faglige kompetencer inden for de nævnte områder samt for udbredelsen af kenskabet til danske advokaters rådgivningsydelser i forbrindelse med rekontruktioner mv.

Som medlem kan optages advokater med særlig interesse for og indsigt i konkursbehandling, rekonstruktion og andre insolvensretlige områder. Bestyrelsen tager stilling til anmodninger om optagelse.

Vil du være medlem, koster det årligt 1.000,- kr. ekskl. moms.

Hvis du ønsker at blive optaget i foreningen, sker det ved at indsende skemaet nedenfor til Carsten Ceutz pr. e-mail

Se tilmeldingsskema

Sekretariat
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tel. 33 43 70 00
Fax 33 43 70 01

Læs mere på www.insolvensadvokater.dk

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater, Danske Bestyrelsesadvokater, Ansættelsesadvokater og DALILA samt sekretær for Danske Advokaters bestyrelse 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

Kontakt Charlotte Hvid Olavsgaard på tlf.

33 43 70 09