Velkommen  

Fagdagen er det sted, hvor du hvert år kan blive opdateret på helt centrale retsområder, og hvor du kan vælge anderledes kurser med en lidt ”skæv” vinkel

Når skatten er på tværs!

kl. 9.30-12.15

I dette indlæg bliver der taget afsæt i en række tværfaglige emner og opgaver, som ikke skatte-advokater typisk er involveret i og gennemfører.

 

Formålet er at afdække de skattemæssige konsekvenser, hvor de især er overraskende ved sådanne dispositioner. Gennem denne afdækning er det håbet, at man som ikke skatte-advokat er bedre i stand til at identificere udfordringer  Eksempler på dispositioner, der behandles, er udlån til og fra selskaber, udlån ud af en virksomhedsskatteordning, rentevilkår på lån, finansiering af selskaber fra privatsfæren, overdragelse af fast ejendom, herunder parcelhuse og værdiansættelse heraf samt udvalgte lovbestemmelser, der har et selvstændigt skattemæssigt indhold i forhold til det civilretlige fx LL §3 og § 4. Det anførte er ikke udtømmende, men blot eksempler.

 

Underviser


Bent Ramskov, advokat
 

Tilbage til program

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00