Velkommen  

Fagdagen er det sted, hvor du hvert år kan blive opdateret på helt centrale retsområder, og hvor du kan vælge anderledes kurser med en lidt ”skæv” vinkel

Når tilsynet kommer på besøg

kl. 15.15-16.15

 

Afdelingschef Pernille Ekman og advokat Christian Bruselius Beck, Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet fortæller om det gode tilsynsbesøg, hvad de kikker efter, og hvad skal du gøre for at forberede dig bedst muligt.

Advokatsamfundets nye tilsyn trådte i kraft 1. juli 2019. Selvom tilsynet er risikobaseret, vil alle advokater kunne opleve at få tilsynsbesøg. Hvor udtagningen hidtil var baseret på et tilfældighedsprincip, anvender Advokatsamfundet nu en risikobaseret tilgang, hvor meningen er, at tilsynet bruger kræfterne der, hvor de statistisk forventer, at det giver bedst mening. Få et hands-on svar på, hvad det risikobaserede tilsyn indebærer, og hvilken betydning det har for den enkelte advokat.

Pernille Ekmann har været ansat i Advokatsamfundets tilsynsenhed siden september 2015, hvor hun har arbejdet med tilsyn ift. disciplinærsagsområdet samt håndtering af flere af Advokatrådets underudvalg, bl.a. Regel- og Tilsynsudvalget. Pernille er nu konstitueret afdelingschef i Tilsyn 1 med ansvar for bl.a. tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsyn, implementering af nye lovtiltag på tilsynsområdet, mv. Pernille har en baggrund i anklagemyndigheden, hvor hun i ca. 10 år har beskæftiget sig med, straffesager, politisk ledelsesunderstøttelse, internationalt politisamarbejde, lovforberedende arbejde m.v.

Pernille har advokat Christian Bruselius Beck med, der ofte udfører de almindelige udkørende tilsynsbesøg

Tilbage til program

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | 33 43 70 13 | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater. Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

Kontakt Ulrikke W. Krogbeck på tlf.

33 43 70 13