Velkommen  

Nyheder om advokatKODEKS

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ser positivt på Danske Advokaters nye branchekodeks:

06-03-2017
Pape roser advokatKODEKS

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ser positivt på Danske Advokaters nye branchekodeks:

 

”Advokater spiller en meget vigtig samfundsmæssig rolle. Derfor er de også underlagt en meget stram regulering med retsplejeloven og de advokatetiske regler, og sådan bør det også være. Det er meget positivt, at advokatbranchen selv iværksætter et kodeks, så borgere og virksomheder kan se, hvilke etiske værdier de advokatvirksomheder, der har tilsluttet sig advokatKODEKS, arbejder med. Advokatens rolle i retssamfundet er helt central, og det forpligter naturligvis. Derfor glæder jeg mig til at følge arbejdet i advokatKODEKS, som jeg mener bygger på nogle fornuftige samfundsansvarlige værdier”.

 

Over 4.300 personer i advokatbranchen er allerede omfattet af advokatKODEKS. Skal din virksomhed være den næste? Med advokatKODEKS ved kunderne, at virksomheden arbejder med: Åbenhed, social ansvarlighed, håndtering af etiske dilemmaer, fokus på kunder og medarbejdere, mangfoldighed og diversitet.

Læs mere og tiltræd kodekset her. Det er både gratis og nemt!

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16