Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


28-04-2014
Processpil 2014 - Sådan finder I kontorets nye talenter

Planlægning af årets Processpil 2014 står for døren. Vi søger vejledere til universiteternes bedste kandidatstuderende, der alle har til fælles, at de brænder for jura og derfor stiller op til årets Processpil.

 

Vil I være med til at profilere branchen og få lejlighed til at se potentielle talenter an? Så er det nu, at I skal melde jer som vejledere til Processpil 2014.

 

Om processpillet

Djøf og Danske Advokater samarbejder hvert år om at afholde et ansættelsesretligt processpil, der tiltrækker deltagere fra landets 4 universiteter. Her får jurastuderende mulighed for at omsætte teori til praksis og skabe kontakter til advokatbranchen. Der deltager 60-80 kandidatstuderende fordelt på hold af 2-5 deltagere, der hver får tilknyttet en eller to advokater eller fuldmægtige, som vejledere.

Vejlederens rolle er at være sparingspartner og hjælpe med at udarbejde processkrift, procedure mv.

 

Tidspunkt

Vejledermøde start september
Casen udleveres slut september
Frist for stævning/svarskrift  start oktober
Delfinaler i ØL og VL slut oktober
Finale i Højesteret start november


Endelige datoer meldes ud snarest

 

Sådan tilmelder vi et vejlederhold/en vejleder

Send en mail til Lena Quistdorff Jansen på LQJ@danskeadvokater.dk eller ring på tlf.:33 43 70 17 for at høre mere.
 

Profilering via sponsorat

Læs om fordelene ved at være sponsor i årets processpil

lqj
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>