Velkommen   (0 lektioner)

Etableringsguide

Tag springet og realiser dine drømme om at være selvstændig.

Reglerne om advokatselskaber fremgår af retsplejelovens §§ 124 – 124g og den tilhørende bekendtgørelse om advokatselskaber (nr. 1427/2007).
 

Se her et kort oprids over reglerne, eller læs mere i etableringsguiden
 

Krav til advokatselskabet

Et advokatselskab må kun drive advokatvirksomhed. Advokatselskabet kan etableres som en enkeltmandsvirksomhed, i et fællesskab af advokater (interessentskab), i et aktie- eller anpartsselskab, eller i et kommanditaktieselskab (partnerselskab).
Selvom en advokatvirksomhed drives i selskabsform, hæfter den enkelte advokat altid for sin egen rådgivning.

 

Krav til navnet

Kunder og klienter skal vide, hvem de handler med. Derfor skal advokatselskaber altid benytte betegnelsen advokataktieselskab, advokatanpartsselskab, advokatkommanditaktieselskab (partnerselskab) eller forkortelser heraf i deres navn.

 

Anmeldelse til Advokatrådet

Straks efter selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal selskabet anmeldes til Advokatrådet. Advokatrådet har en særlig blanket hertil. Der skal gives oplysning om:

  • selskabets navn, adresse, CVR-nr., P-nr., mv.
  • kontaktoplysninger (f.eks. hjemmeside og mailadresse)
  • selskabets nominelle kapital og vedtægtsbestemte formål
  • navne på partnere (advokater og ikke-advokater), ansatte advokater og fuldmægtige
  • selskabsdeltagernes ejerandel og stemmeandel.

 

Hvis en eller flere af selskabsdeltagerne er selskaber, skal der indsendes en blanket for hvert selskab. Hvis der blandt selskabsdeltagerne er ikke-advokater, skal dette også anføres på indberetningsblanketten.

 

Forsikringsforhold

I henhold til Advokatsamfundets vedtægt (§§ 61 og 62) skal alle advokatselskaber have en ansvarsforsikring og en garantistillelse. Forsikringsselskaberne vil som hovedregel sørge for at give Advokatsamfundet besked om den nytegnede forsikring med selskabets navn, policenummer og ikrafttrædelsesdato. Et holdingselskab skal ikke være ansvarsforsikret, men selskaber, der deltager i interessentskaber, skal være omfattet.

Læs mere om muligheden for at købe forsikringer via Danske Advokater her.

 

Klientkontovedtægten - starterklæring

Der skal indsendes en starterklæring til Advokatsamfundet senest seks måneder efter opstarten (klientkontovedtægtens § 11). I starterklæringen skal du redegøre for tilrettelæggelsen af klientbogholderiet, og erklæringen skal attesteres af revisor.

 

Må alle advokater oprette et advokatselskab?

En advokat må først være medejer af en advokatvirksomhed eller starte sin egen personligt drevne advokatvirksomhed, efter at have været beskæftiget mindst et år på et advokatkontor som advokat eller advokatfuldmægtig.

 

Andre pligter

Alle advokatvirksomheder er underlagt en række pligter i henhold til de advokatetiske regler, hvidvaskloven, markedsføringsloven, servicedirektivet, etc. Advokatrådet fører tilsyn hermed. Se yderligere på Advokatsamfundets hjemmeside


Læs også 12 tips til en god start-up for advokatvirksomheder

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Chef for strategi og projekter | T: +45 33 43 70 13 | E: uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikke beskæftiger sig med alt fra strategiudvikling til opbygning af internationale relationer og udarbejdelse af værktøjer til medlemmer.

 

Ulrikke er sekretariatets advokat og har efter mere end 10 år i branchen, et stort netværk, som udnyttes dagligt. Ulrikke arbejder også med CSR, diversitet og ledelse, samt øget brug af advokat ved ejerskifte. Endelig har Ulrikke fornøjelsen af at være sekretær for bestyrelsen og repræsentantskabet.

Læs mere…

Kontakt Ulrikke W. Krogbeck på tlf.

33 43 70 13