Velkommen   (0 lektioner)

Sekretariat

Adm. direktør Paul Mollerup

Direkte tlf. 33 43 70 10
pmo@danskeadvokater.dk

 
   

Chef for strategi & projekter Ulrikke W. Krogbeck (advokat)

Strategi, legaltech, internationale relationer, advokatkodeks og drift af moderne advokatvirksomheder. Sekretær for bestyrelsen og repræsentantskabet

Dir. tlf. 33 43 70 13
Mobil: 40 29 37 50
uwk@danskeadvokater.dk

 
   

Direktionssekretær Michella Nadja Achilles 

Koordinerer opgaver og aktiviteter for Danske Advokaters direktion, bestyrelse og repræsentantskab. Kongres, processpil og interne projekter i Danske Advokaters sekretariat.

Dir. tlf. 33 43 70 17
mna@danskeadvokater.dk

 
   

Retschef Jeanie Sølager Bigler

Ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer. Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

Dir. tlf. 33 43 70 12
jsb@danskeadvokater.dk


 

 

Chef for kommunikation og public affairs Søren Møller Andersen

Politik, presse og kommunikation.

Direkte tlf.: 33 43 70 19
Mobil: 24 40 20 99
sma@danskeadvokater.dk

   

 

 

 

Specialkonsulent David Hedegaard Meyer

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde. 

Direkte tlf.: 33 43 70 16
dhm@danskeadvokater.dk  

 

Medlems- og kursuschef Dorte Carlsson
Kursus- og foreningsdrift, medlemsrekruttering.
Direkte tlf. 33 43 70 08
dca@danskeadvokater.dk

   

Juridisk konsulent Marie Schmidt Sørensen

Planlægning og udvikling af kurser og uddannelser samt udvikling af medlemsydelser.

Direkte tlf. 33 43 70 15
mss@danskeadvokater.dk

   
Juridisk konsulent Mette Fjord Kristensen

Mette Fjord Kristensen arbejder som juridisk konsulent, bl.a. med udarbejdelse af høringssvar og med GDPR.

Direkte tlf. 33 43 70 14
mfk@danskeadvokater.dk

   
Juridisk konsulent Badar Shah

Juridisk konsulent for Danmarks Skatteadvokater.

Direkte tlf. 33 43 70 11
bsh@danskeadvokater.dk

   

Konferencevært Helle Juel

Værtinde og booker i vores kursus- og mødecenter, Valencia.

Direkte tlf. 33 43 70 30
hju@danskeadvokater.dk

 

 

Koordinator Helle Bisgaard

Kurser og uddannelser i skatteret, selskabsret, bank- og finansieringsret, bestyrelsesforhold,  strafferet og økonomi. Ansvaret for Danmarks Skatteadvokater og Danske Bestyrelsesadvokater.

Direkte tlf. 33 43 70 29 
hbi@danskeadvokater.dk

   

Koordinator Susanne Kærgård Wyniger

Kurser i fast ejendom, entreprise, ejendomsadministration, miljø samt energi. Ansvar for Danske Miljøadvokater. Kurser for administrative medarbejdere.

Direkte tlf. 33 43 70 28
swy@danskeadvokater.dk

   

Koordinator Christina Stage

Kurser i insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret og udbud. Ansvar for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater. Desuden ansvarlig for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Dir. tlf. 33 43 70 31
cst@danskeadvokater.dk

   

 

Specialkonsulent Annette Lerche

Ansvarlig for kurser i fast ejendom, leje, entreprise og ejendomsadministration. Specialkonsulent for Danske BOLIGadvokater, Danske Ejendomsadvokater samt for Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration og tilknyttet dertil hørende fagudvalg.

Direkte tlf. 33 43 70 07 
ale@danskeadvokater.dk

   

Koordinator Linda Pedersen

Kurser i person-, familie- og arveret samt dødsboer og generationsskifter. Ansvar for Danske Virksomhedsjurister, Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater og  de dertilhørende fagudvalg.

Direkte tlf. 33 43 70 25
lpe@danskeadvokater.dk

   

Koordinator Eva Horskjær

Kurser og uddannelser inden for retssagsbehandling, procedure, voldgift og mediation. Ansvar for Procedureadvokater, Danske Mediatoradvokater og Dansk Forening for Voldgift og de dertil hørende fagudvalg.

Direkte tlf. 33 43 70 27
eho@danskeadvokater.dk

   

Koordinator Connie Amsgård

Kurser i ansættelsesret samt forsikrings- og erstatningsret. Ansvar for Ansættelsesadvokater, FEF, Oresundsadvokater og Danske Landbrugsadvokater.

Direkte tlf. 33 43 70 26
cam@danskeadvokater.dk

   

Stud. polit Martin Bak Meldgaard

Indhenter og analyserer data om branchen.

mbm@danskeadvokater.dk

   

Stud.jur. Maria Søderberg Johansen

Formand for Jurafabrikken og tværgående juridiske projekter

Direkte tlf. 40 11 23 70 
mjo@danskeadvokater.dk


 
   

Stud.jur. Birgitte Riisager

Studentermedhjælper i forenings- og kursussekretariatet.

bri@danskeadvokater.dk

   

Kommunikationsstudent Amanda Schandel Dahlerup

Nyheder, sociale medier og video.

asd@danskeadvokater.dk

 

Digitaliseringschef Steen Hermansen

Digitalisering af branchen og retssystemet. Rådgivning i it-løsninger til advokatvirksomheder, samt udvikling og drift af hjemmesider.

Direkte tlf. 40 56 87 48
she@danskeadvokater.dk

 
   

IT-koordinator Jakob Nilausen

Projektstyring i forbindelse med hjemmesider og leverandørydelser.

Direkte tlf. 33 43 70 20 
jni@danskeadvokater.dk

 
   

Webredaktør Stine Rosenkilde

Danske Advokaters hjemmeside, foreningshjemmesider og nyhedsbreve. Medlemsadministration af Danske Advokater.

Direkte tlf. 33 43 70 22
sro@danskeadvokater.dk

 
   

Webkoordinator Tanja Sahl Hansen

Danske Advokaters hjemmeside, foreningshjemmesider, nyhedsbreve og AdvoJob. Medlemsadministration af Danske Advokater samt udvikling/administration af medlemsydelser.

Direkte tlf. 33 43 70 23 
tsh@danskeadvokater.dk

 
   

Økonomi – og administrationschef Sonja Ernstsen

Økonomi, HR, intern service & Valencia.

Direkte tlf.: 33 43 70 18
ser@danskeadvokater.dk

   

Regnskabsassistent Waqas Lone

Regnskab og økonomi.

Direkte tilf.: 33 43 70 24
wlo@danskeadvokater.dk

   

Receptionist/servicemedarbejder Michael Mørck

Telefonpasning, serviceopgaver og grafiske opgaver.

Direkte tlf. 33 43 70 03
mim@danskeadvokater.dk

   

Receptionist/servicemedarbejder Kim Danielsen

Telefonpasning og serviceopgaver.

Direkte tlf. 33 43 70 03
kda@danskeadvokater.dk

   

Receptionist/servicemedarbejder Betina Dybendal Pedersen

Telefonpasning og serviceopgaver.

Direkte tlf. 33 43 70 02
bdp@danskeadvokater.dk

 

Nyheder

KURSER