Velkommen  

Valg til repræsentantskabet og bestyrelse

Danske Advokaters 36 repræsentantskabsmedlemmer er på valg ved generalforsamlingen.
 

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges i seks valggrupper opdelt efter virksomhedsstørrelse. Antallet af repræsentanter fra hver gruppe fastlægges efter gruppens forholdsmæssige andel af den samlede medlemsskare.
 

Hver medlemsvirksomhed stemmer på generalforsamlingen iht. stemmeretten på de udsendte valgkort. Valgkortene udsendes to uger forud for generalforsamlingen, og stemmerne opgøres efter antallet af advokater ved betalingen af kontingentet i januar 2020. 

 

Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer.

 

Eneste krav for at stille op til repræsentantskab og bestyrelse er, at du er advokat i eller indehaver i en medlemsvirksomhed.

 

Formanden vælges af medlemsvirksomhederne på generalforsamlingen iht. stemmerne på de udsendte valgkort. Stemmerne opgøres efter antallet af advokater ved betalingen af kontingentet i januar 2020. Læs mere om valghandlingen.
 

Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er d. 14. september 2020.

 

Se hvilke virksomheder, der er i din valggruppe under de respektive valggruppers side.

 

Bemærk: Det første repræsentantskabsmøde efter kongressen afholdes den 24. november 2020 kl. 13.00 hos Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V24

Opstillede til repræsentantskabet og kandidater til bestyrelsen

Se liste af kandidater til repræsentantskabsvalget 2020 (opdateres løbende)

 

Hvilken valggruppe tilhører du?

Valgruppe 1: Medlemsvirksomheder med 1-3 advokater og øvrige indehavere 

 

Valggruppe 2: Medlemsvirksomheder med 4-7 advokater og øvrige indehavere

 

Valggruppe 3: Medlemsvirksomheder med 8-24 advokater og øvrige indehavere

 

Valggruppe 4: Medlemsvirksomheder med 25-100 advokater og øvrige indehavere

 

Valggruppe 5: Medlemsvirksomheder med mere end 100 advokater og øvrige indehavere

 

Valggruppe 6: Kræver, at samtlige virksomheder i samarbejdet er indmeldt i Danske Advokater, og at samarbejdet hæfter for dets medlemsvirksomheders kontingentbetalinger..

 

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13