Velkommen  

Compliance-Dag 2021

Tilmelding til Compliance-Dag 2021
Danske Advokater, Valencia
Tirsdag den 31. august kl. 9.00 - 17.00


Kun for medlemmer - Pris kr. 500,- ekskl. moms
 

Danske Advokater sætter fokus på compliance i advokatvirksomheder med en spændende heldagskonference Compliance-Dag.


Dagen kommer til at bestå af indlæg fra relevante aktører og myndigheder om formiddagen.  Om eftermiddagen kører vi med tre samtidige spor, hvor leverandører af compliance-løsninger præsenterer deres produkter. Der vil også være rig mulighed for at tale med leverandørerne, som du kan møde på hver deres stand på konferencen.

 

Som deltager på Danske Advokaters Compliance-Dag 2021 er der rig lejlighed til at få indsigt og nyttig viden om det, der kan give udfordringer i jeres advokatvirksomhed. Der er også mulighed for at netværke med konferencens andre deltagere og leverandører.

 

Vi sørger naturligvis for forplejning, der bl.a. består af morgenmad, frokost og en afsluttende netværksbuffet.

 

Program:

Du kan se det fulde program med beskrivelse af leverandørernes indlæg her

 

  8:30 - 9:00: Tjek ind og morgenmad
9:00 - 9:10: 
Velkommen til Compliance-Dag v/ Steen Hermansen, digitaliseringschef hos Danske Advokater
9:10 - 9:50:
Risikovurdering i en GDPR-kontekst v/ Henning Mortensen, formand for Rådet for digital sikkerhed

Den dataansvarlige har ansvaret for, at der gennemføres risikovurderinger, og på den baggrund reducerer risiko for de registrerede, når der behandles personoplysninger. I dette indlæg bliver der givet en introduktion til, hvordan trusselbilledet ser ud, og hvordan man i praksis arbejder med risikovurderinger og konsekvensanalyser. Afslutningsvist bliver det berørt, hvilke foranstaltninger man kan iværksætte for at reducere risikoen.

 

9:50 - 10:30:
Hvidvaskspecifikke tilsyn v/ Christian Bruselius Beck, Advokatsamfundet

Advokatsamfundets nye tilsyn trådte i kraft 1. juli 2019. Selvom tilsynet er risikobaseret, vil alle advokater kunne opleve at få tilsynsbesøg. Hvor udtagningen hidtil har været baseret på et tilfældighedsprincip, anvender Advokatsamfundet nu en risikobaseret tilgang, hvor meningen er, at tilsynet bruger kræfterne der, hvor de statistisk forventer, at det giver bedst mening. Du får via eksempler indsigt i, hvad det risikobaserede tilsyn indebærer, og hvilken betydning det har for den enkelte advokat.

 

10:30 - 10:50: Pause


10:50 - 11:30: 
Hvidvaskreglerne i praksis: straf og compliance
 v/Jakob Dedenroth Bernhoft og Hans Fogtdal, partnere i Fraud React

Der findes mange afgørelser i forbindelse med kontrolbesøg på hvidvaskområdet. Det er mange af de samme ting, som de forskellige virksomheder dumper på. Samtidig er der en del ”lavthængende frugter”, som der umiddelbart kan tages fat på, i forhold til at blive compliant. Hør om dem og få en gennemgang af de strafferetlige aspekter i forhold til hvidvask, hvor vi inddrager flere store sager på området.

 

11:30 - 12:10:
Advokater og databeskyttelse v/ Frederik Siegumfeldt, kontorchef i Datatilsynet

Frederik Siegumfeldt giver med afsæt i sager fra tilsynet sit bud på, hvad advokatvirksomhederne selv skal have fokus på i forhold til databeskyttelse.

 

12:10 - 12:15: Introduktion af eftermiddagens program v/ Steen Hermansen

 

12:15 - 13:00: Frokost

 

13:00 - 15:40 Leverandører med 20 minutters indlæg fordelt på 3 samtidige spor:

  Dreyersalen Kuben Margot
13:15 – 13:40 BIQ CiQ Bluewhale Wired Relations
13:45 – 14:10 Creditro EQS Group Lexoforms
14:30 – 14:55 NewBanking Legalsys Resultmaker
15:00 – 15:25 Penneo CLA Whistleblower Software VIPRE


Hvidvask KYC-AML:

Whistleblowerløsninger:

GDPR-værktøj:

Sikker mail:

15:40 – 16:00  Opsummering og afslutning v/ Steen Hermansen

16:00 – 17:00  Netværksbuffet

 

Præsentationer fra dagen
Her kan du downloade præsentationerne fra dagens indlæg som pdf.
 

Nyheder

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

Kontakt Steen Hermansen på tlf.

33 43 70 21

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00