Velkommen   (0 bonuspoint)

Juridisk elitesekretær

En juridisk elitesekretær er en bredt uddannet medarbejder med speciale på udvalgte områder.
 

 

Om uddannelsen
Danske Advokater tilbyder en kompetencegivende efteruddannelse til advokatsekretærer og administrative medarbejdere. Formålet er at give sekretærer og andre med både teoretisk og praktisk erfaring en relevant efteruddannelse, der kvalificerer medarbejderen som selvstændig sagsbehandler inden for udvalgte retsområder.

Uddannelsen er målrettet ikke-juridiske medarbejdere på et advokatkontor eller i en juridisk afdeling i en erhvervsvirksomhed.

Medarbejderen udvælger 3 kurser inden for de retsområder, der skal udgøre uddannelsen. Kurserne afholdes over 1 eller 2 dage og skal være gennemført inden for 3 år. Kurserne afsluttes med en efterfølgende bestået online eksamen.

Det forudsættes, at kursisterne har deltaget på grundkurserne eller har en del praktisk erfaring inden for de retsområder, der skal udgøre uddannelsen.

Læs brochure om elite-uddannelsen her

Kalender 2017/18
 

Specialistkurser inkl. online eksamen

Interesseområde Dato
 
Eksamen
 
     
Fast ejendom  konkursboer - Kbh. 01.11.18 08.11.18 
     
     
Tvangsauktioner - elite, Kbh.
Tvangsauktioner - elite, Horsens
02.10.18
29.10.18

10.10.18
07.11.18

     
Familie- og arveret

06.09.18 
28.11.18

12.09.18 
05.12.18
     

Juridisk tysk Elite

03.04.19

10.04.19

     

Retssager Elite - Horsens

Retssager Elite - Kbh.

19.04.18

25.09.18

03.05.18

03.10.18

     

Skriv godt dansk - Elite - Kbh.

22.11.18

29.11.18

Selskabsret - Elite - Korsør

Selskabsret - Elite - Horsens

30.10.18

20.11.18

13.11.18

28.11.18

     

Ejendomhandel Elite, Kbh.

Ejendomhandel Elite, Aarhus

14.11.18

28.08.18

21.11.18

05.09.18

     

Digital tinglysning på kryds og tværs, Korsør   

Digital tinglysning på kryds og tværs, Horsens                         

01.03.18


25.10.18

 

08.03.18


07.11.18

     
Juridisk engelsk - Elite 18.09.18 26.09.18
     
Køb og salg af virksomheder (M&A) - elite, Aarhus 11.01.18 18.01.18
Køb og salg af virksomheder (M&A) - elite, Kbh. 11.09.18 19.09.18
     
Insolvensret 30.05.18 06.06.18
     

Det gode fogedretsmøde - Horsens

Det gode fogedretsmøde - Kbh.

16.05.18

25.10.18

24.05.18

01.11.18

     
Strafferet - elite, Kbh. 13.11.18 22.11.18
Strafferet - elite, Horsens 10.10.18 24.10.18
     
Gældssanering - Elite Kbh.        Gældssanering - Elite Aarhus 24.10.18
18.09.18
31.10.18
26.09.18
     

Personskadeerstatning - Elite


05.11.18

14.11.18


Efter hvert specialistkursus har deltagerne mulighed for at teste sig selv ved en eksamen. Eksamen er internetbaseret, og eksaminanden kan deltage hvor som helst, blot der er en PC og en printer til rådighed. Eksamensformen giver eksaminanden frihed til at teste sin viden, mens pensum er i frisk erindring. Deltagerne får et brugernavn og kodeord til eksamensopgaven, der skal løses inden for en nærmere angiven tid og på det angivne tidspunkt. Besvarelsen skrives som almindelig tekst og sendes via Danske Advokaters hjemmeside til sekretariatet. Der opkræves et gebyr pr. eksamen på 995 kr. ekskl. moms.

Eksamensbevis
Danske Advokater udsteder eksamensbevis efter hver deleksamen. Karakter efter 7-trinsskalaen.

 

Nyheder

KURSER

Del
Susanne Kærgaard Wyniger
Susanne Kærgård Wyniger | Kursuskoordinator | T: +45 33 43 70 28 | E: swy@danskeadvokater.dk

Kontakt

Susanne Wyniger tager sig af kurser inden for emnerne fast ejendom, entreprise, ejendomsadministration, miljø samt energi og forsyning. Hun tager sig også af digital tinglysning og tager sig af ejendoms- og boligområdet  sammen med specialkonsulent Annette Lerche.

 

Susanne har ansvaret for Danske Miljøadvokater og de fagudvalg, der har med ejendomme, miljø samt energi og forsyning at gøre.

 

Desuden har hun specialkompetence inden for administrative medarbejdere og har ansvaret for eliteuddannelsen.

Læs mere…

Kontakt Susanne Kærgaard Wyniger på tlf.

33 43 70 28