Velkommen   (0 bonuspoint)

Kommunikation med domstolene

Domstolsstyrelsens vejledning til advokatvirksomheder om sikker online kommunikation til domstolene med Digital post hos Virk.dk og sikker mail ved brug af NemID Medarbejdersignatur.

Alle domstole kan modtage og sende mail fra deres offentlige mailadresser til virksomheders digitale postkasse, så når virksomheder er oprettet med en digital postkasse hos Virk.dk, vil domstole kunne sende mail til advokatvirksomheder via denne kanal.

 

Det er allerede muligt nu, men den enkelte virksomhed skal selv aktivt foretage accept heraf blandt modtagerne i digital post på Virk.dk. Når den digitale postkasse bliver obligatorisk for virksomheder den 1. november 2013, kan det forventes, at domstolene vil kommunikere via denne kanal til advokatvirksomheder.

Læs mere om digital postkasse

 

Alle domstole kan også modtage og sende mails via sikker mail
Det forudsætter, at man har tilknyttet sin NemID Medarbejdersignatur til sit mailprogram og har hentet modtagerens certifikat og oprettet det på modtagerens mailadresse i sit mailprograms adressebog.

 

For fortsat at modtage nye sager fra domstole skal advokater pt. herudover via sikker mail også oplyse Advokatsamfundet på samfund@advokatsamfundet.dk hvilken mailadresse, de benytter til sikker mail. Når domstolene begynder at benytte digital post, vil det ikke længere være nødvendigt at indberette advokaters sikre mailadresse til Advokatsamfundet, da domstolene vil sende til advokatvirksomhedens digitale postkasse.

Læs om digital post mellem advokater og domstole på domstol.dk
Se sikker mail-adresser hos domstolene
Søg certifikat tilknyttet mail-adresse
Se vejledninger for installation af NemID-Medarbejdercertifikater i dit mailprogram
Se vejledning for oprettelse af modtager med certifikat i dit mailsystems adressebog

 

Retningslinjer for brug af e-mail ved Danmarks Domstole
Danmarks Domstole har vedtaget et sæt retningslinjer for brugen af e-mail i retternes kommunikation med brugerne. Retningslinjerne gælder både for byretterne og de overordnede retter og beskriver, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. e-mail. Retningslinjerne trådte i kraft den 1. januar 2015 og er revideret i november 2015.

Se retningslinjer her

 

Fristoverskridelse ved tekniske problemer
Domstolsstyrelsen har oplyst, at såfremt ens sikker mail via ens mailsystem eller Digital Post via Virk.dk ikke er tilgængelig, og man derfor overskrider en frist, er det en judiciel afgørelse, der træffes af dommeren i den enkelte sag, om der kan gives fristforlængelse. Der foreligger desværre ikke nogen generelle retningslinjer herfor.
 

Nyheder

KURSER

Del
Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | T: +45 33 43 70 21 | E: she@danskeadvokater.dk

Kontakt

Steen rådgiver om advokatbranchens digitale udfordringer og it-løsninger til advokatvirksomheder.

 

Steen er hr. IT inden for advokatbranchen. Han rådgiver medlemsvirksomheder i køb af IT, har kendskab til leverandørerne af IT-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter. Steen arbejder også med udvikling af websites, intra- og extranet.

 

Steen er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som f.eks. digital tinglysning, sikker mail med retterne, minretssag.dk, Cloud computing m.m.

 

Steen afholder løbende dialogmøder/undervisning inden for de it-relaterede emner.

Læs mere…

Kontakt Steen Hermansen på tlf.

33 43 70 21