Velkommen  

Tinglysningsnetværk i skrivebordshøjde

For medarbejdere i advokatvirksomheder, som arbejder med digital tinglysning.

 

Danske Advokater har i efteråret 2017 startet 2 faciliterede tinglysningsnetværk i øst og vest op. Advokat Ulla Zurita, som har arbejdet med og undervist i digital tinglysning siden 2009, er netværksleder.


Vi fortsætter de populære tinglysningsnetværk, som havde sin opstart i 2017. Vi har et netværk i Øst (København) og et i Vest (Århus/Horsens). Tovholder er Ulla Zurita (Homann Advokater). Ulla har bl.a. undervist i digital tinglysning siden september 2009 og underviser løbende på en del kurser, bl.a. sammen med medarbejdere fra Tinglysningsretten, fra Skat og fra Geodatastyrelsen.

Ideen med netværkene er, at deltagerne på de 4 årlige møder - og imellem møderne - sparrer fagligt med hinanden om både store og små udfordringer i tinglysningshverdagen.

Herudover vælger deltagerne undervejs, hvilke emner vi skal have fokus på, og hvilke foredragsholdere, vi skal have ind.

Der er også mulighed for, at deltagerne tager en konkret sag med til et netværksmøde. F.eks. en sag der volder vanskeligheder, og hvor en faglig sparring med de øvrige deltagere er guld værd.

Vi holder netværkene forholdsvist små – cirka 10-15 deltagere. Det giver mulighed for bedre og mere fortrolig sparing mellem deltagerne.

Hvad sker der på møderne?
Vi begynder hvert møde med en gennemgang af de seneste nyheder, opdateringer og interessante landsretsdomme. Derefter bruger vi ca. halvdelen af mødet på et bestemt emne, som netværket har valgt, hvor f.eks. en specialist gennemgår emnet. Herudover vil tiden blive brugt til at besvare spørgsmål fra netværkets medlemmer og udveksle erfaringer mellem deltagerne. Møderne bliver holdt på skift hos medlemmerne af netværket eller hos Danske Advokater.

Imellem møderne sparrer deltagerne med hinanden via mail. Deltagerne kan også komme med et oplæg på møderne, fx har der tidligere været et spændende foredrag om herreløse ejendomme fra en af deltagerne. Tidligere har der også været internt foredrag om landbrugshandler og et omkring landinspektørernes arbejde.

Vi har bl.a. haft gæstebesøg af: Jørgen Sindet fra Skat (om tinglysningsafgifter), Pia Åbo Østergaard, Geodatastyrelsen (om tinglysningssløjfen) og Brian Pedersen Veie, Tinglysningsretten (om fremtidsfuldmagter og tinglysningserklæringer) og ikke mindst Gitte Breiting fra Landbrugsstyrelsen (vedrørende jordfordeling).

Den 11. maj 2021 har vi på hold Vest inviteret advokat Jakob Stilling til at komme og fortælle om konkursramte ejendomme vinklet tinglysningsmæssigt.

Ny ”runde” i Øst starter fredag den 9. april 2021, hvor Ulla Zurita glæder sig til at byde velkommen.

Målgruppe
Netværket er både for advokatsekretærer, ejendomsmæglere og landinspektører samt andre, der har brug for et godt fagligt netværk indenfor digital tinglysning.

Såfremt en deltager er forhindret i at komme til et af møderne, kan der sendes en ”substitut”.

Programmet for møderne udsendes op til mødet. Læs mere om netværkene og se kurser i digital tinglysing her

Mødedatoer:

Øst:

 

Møde nr. 1:  9. april 2021
Møde nr. 2:  11. juni 2021
Møde nr. 3: 10. september 2021
Møde nr. 4: 19. november 2021

 

Vest:

Møde nr. 1: 7. september 2021
Møde nr. 2: 30. november 2021
Møde nr. 3: 1. marts 2022
Møde nr. 4: 17. maj 2022

 

Tilmelding og pris:

Er du interesseret i netværket, kan du rette henvendelse til Michella Nadja Achilles.

Prisen er 7.900 kr. ekskl. moms.

 

"Jeg har stor glæde af faglig sparring med mine dygtige netværkskollegaer og har også i konkrete tinglysningssager brugt netværket til at løse særligt udfordrende opgaver. Senest fik vi også opdateret vores viden omkring de højaktuelle fremtidsfuldmagter, da vi havde fornøjelsen af Brian Pedersen, Tinglysningsretten, som gæstede netværket.

Jeg kan således stærkt anbefale tinglysningsnetværket, hvor intet problem er for stort eller for lille, og hvor kortene ikke holdes tæt ind til kroppen, men vidensdeling er en helt naturlig del af tinglysningsnetværkets dynamik."

Pia Bolander Olsen, deltager i netværket

Nyheder

KURSER

Michella Nadja Achilles
Michella Nadja Achilles | Direktions- og netværkskoordinator | 33 43 70 17 | mna@danskeadvokater.dk


Kontakt

Michella er husets direktions- og netværkskoordinator og garanten for, at direktionens liv går op i en større enhed. Derudover er hun koordinator for alle Danske Advokaters netværk og det årlige processpil. 

Læs mere…

Kontakt Michella Nadja Achilles på tlf.

33 43 70 17