Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Yngre netværket for advokater og advokatfuldmægtige inden for familie- og arveret

Del dine erfaringer og få nyt input.

Danske Advokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Familieadvokater samarbejder med det formål at få flere unge/yngre advokater og advokatfuldmægtige til at interessere sig for familie- og arveretten.
Alle 3 foreninger ser det som en vigtig brancheopgave at sikre, at yngre kolleger har lyst til at specialisere sig inden for området.
 

Ud over kursusdelen, har netværket deres egen facebook gruppe, hvor man har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer med de øvrige deltagere i netværket.
 

Tovholder:
Tovholderen for netværket er advokat Charlotte Snorre Beck fra NJORD advokater i Silkeborg.
 

Praktik og administration er foreningskonsulent Linda Pedersen, Danske Advokater.
Afbud eller spørgsmål af praktisk karakter til selve netværksmøderne, mail da til Carina Noer Larsen på netvaerk@danskeadvokater.dk.
 

Vilkår for netværksdeltagerne:
For at være med i netværket, skal man opfylde følgende vilkår:

 • Advokatfuldmægtige som arbejder inden for familie- og arveret
 • Advokater med max. 5-7 års erfaringen inden for familie- og arveret


Hvad er formålet?
Formålet med disse netværksmøder er, at vi får opbygget et netværk, hvor netværksdeltagerne kan trække på hinandens erfaring og bruge hinanden, hvis der under sagsforløbet opstår behov for at vende en problemstilling med en kollega. På den måde er der basis for den enkelte deltager til at få opbygget et netværk inden for privatretlig rådgivning, som er både givende, spændende og udfordrende. Netværket holder ca. 3-4 netværksmøder om året, hvor man kan udveksle erfaringer og hente inspiration til det fremtidige arbejde.


Hvad får du som medlem i 2023:

 • Mulighed for at deltage i 3 netværksmøde á 3-4 lektioners varighed
 • Mulighed for drøftelser mellem møderne via en lukket gruppe på facebook
 • Mulighed for sparring mellem møderne med netværket, undervisere og tovholder


Netværksmøder i 2023:

 • 21. juni 2023 om Retssagsportalen og tinglysning.dk – praktisk brug fra kl. 14.00-16.30
  Netværksmødet afholdes som et hybrid møde – fysisk hos Danske Advokater i København og online på teams.
   
 • 7. september 2023 om Koncipering af familie- og arveretlige smådokumenter fra kl. 12.00 -16.30
  Netværksmødet afholdes som et hybrid møde – fysisk hos (kommer snart) i Aarhus og online på teams.
   
 • 7. november 2023 om Successionsrækkefølge og den såkaldte 30 % løsning
  fra kl. 12.00 -16.30
  Netværksmødet afholdes som et hybrid møde – fysisk hos Danske Advokater i København og online på teams.​


Tilmelding og pris:
Som noget nyt skal man melde sig ind i netværket for et år ad gangen.


Medlemskab af netværket koster 4.000 kr. + moms, hvilket inkluderer deltagelse i de 3 netværksmøder i 2023.


Tilmelding til netværket sker ved at udfylde denne formular.
Ved tilmelding til netværket, tilmeldes du automatisk de 3 netværksmøder.


Du skal skrive til mailadressen netvaerk@danskeadvokater.dk, om du i stedet ønsker at deltage online. Hvis du ikke giver besked, så bliver du automatisk tilmeldt med fysisk deltagelse.
 

Vi opfordrer alle netværksdeltagere til at deltage på basiskurserne om ”Skilsmissesager A-Z” og ”Testamente og ægtepagter – for unge rådgivere”.


Skilsmissesager A-Z - for unge rådgivere
Synes du det er sjovt at være med til at skabe helhedsløsninger? At rådgive på et personligt plan hvor mange faktorer skal inddrages - ikke kun de juridiske? På kurset er der en praktisk gennemgang af advokatens arbejde fra start til slut i en skilsmissesag - alt det du ikke kan læse dig til.
Dato: 27. – 28. september 2023
Sted: Danske Advokater, Valencia i København
Læs mere her.


Testamenter og ægtepagter - for unge rådgivere
Grundlæggende gennemgang af regler og de praktiske ekspeditioner - faldgruber, formalia, dokumentudformning, samspillet mellem pensioner, testamenter, ægtepagter og skatte-/afgiftsretten.
Dato: 23. november 2023
Sted: Danske Advokater, Valencia i København
Læs mere her.


Udmeldelse
Ved udmeldelse af netværket, bedes du klikke her.


Kontakt
Vil du høre mere, så ring eller skriv til Foreningskonsulent Linda Pedersen på 33437025 eller lpe@danskeadvokater.dk.

Nyheder

KURSER