Velkommen  

Yngre netværket for advokater og advokatfuldmægtige inden for familie- og arveret

Del dine erfaringer og få nyt input.

 

Danske Advokater, Danske Arveretsadvokater  og Danske Familieadvokater har indgået et samarbejde med det formål at få flere unge/yngre advokater og advokatfuldmægtige til at interessere sig for familie- og arveretten.
 

Alle 3 foreninger ser det som en vigtig brancheopgave at sikre, at yngre kolleger har lyst til at specialisere sig inden for familie- og arveretten.


Ud over kursusdelen, har netværket deres egen facebook gruppe, hvor man har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer med de øvrige deltagere i netværket.


Tovholderen for yngrenetværket er advokat Maria G. Erlang Schaumann fra AdvokatFyn a/s.


Vilkår for netværksdeltagerne
For at være med i netværket, skal man opfylde følgende vilkår:

  • Advokatfuldmægtige som arbejder inden for familie- og arveret
  • Advokater med max. 5-7 års erfaringen inden for familie- og arveret


Hvad er formålet?
Formålet med disse netværksmøder er, at vi får opbygget et netværk, hvor netværksdeltagerne kan trække på hinandens erfaring og bruge hinanden, hvis der under sagsforløbet opstår behov for at vende en problemstilling med en kollega. På den måde er der basis for den enkelte deltager til at få opbygget et netværk inden for privatretlig rådgivning, som er både givende, spændende og udfordrende. Netværket holder ca. 3-4 netværksmøder om året, hvor man kan udveksle erfaringer og hente inspiration til det fremtidige arbejde.


Hvad får du som medlem i 2022:

  • Mulighed for at deltage i 3 netværksmøde á 4 lektioners varighed
  • Mulighed for drøftelser mellem møderne via en lukket gruppe på facebook
  • Mulighed for sparring mellem møderne med netværket, undervisere og tovholder


Netværksmøder i 2022:

  • 30. august 2022 om Børnesager – model A-D (online), fra kl. 13-16.30 – tilmeld dig her.
  • 27. september 2022 om Praktiske problemstillinger i dødsboer, fra kl. 12 – 16.30 – tilmeld dig her.
  • 14. november 2022 om Familieretshuset – hvordan gør vi en forskel allerede der!, fra kl. 12 – 16.30 – tilmeld dig her.


Der udstedes kursusbevis på 4 lektioner. Kursusbeviset eftersendes elektronisk efter netværksmødets afholdelse.


Tilmelding:
Det er gratis at være med i netværket, du kan melde dig ind her.


I netværket er der oprettet en lukket facebookgruppe for netværksdeltagerne.


Pris:
Der opkræves et deltagergebyr til hvert netværksmøde på 1.395 kr. + moms.
 

Vi opfordrer alle netværksdeltagere til at deltage på basiskurserne om ”Skilsmissesager A-Z” og ”Testamente og ægtepagter – for unge rådgivere”.


Skilsmissesager A-Z - for unge rådgivere
Synes du det er sjovt at være med til at skabe helhedsløsninger? At rådgive på et personligt plan hvor mange faktorer skal inddrages - ikke kun de juridiske? På kurset er der en praktisk gennemgang af advokatens arbejde fra start til slut i en skilsmissesag - alt det du ikke kan læse dig til.
Dato: 22. – 23.  november 2022
Sted: Danske Advokater, Valencia i København
Læs mere her.


Testamenter og ægtepagter - for unge rådgivere
Grundlæggende gennemgang af regler og de praktiske ekspeditioner - faldgruber, formalia, dokumentudformning, samspillet mellem pensioner, testamenter, ægtepagter og skatte-/afgiftsretten.
Dato: 24. november 2022
Sted: Hotel Severin i Middelfart
Læs mere her.


Udmeldelse
Ved udmeldelse af netværket, bedes du klikke her.


Kontakt
Vil du høre mere, så ring eller skriv til Foreningskonsulent Linda Pedersen på 33437025 eller lpe@danskeadvokater.dk eller til tovholder, advokat Maria G. Erlang Schaumann på ms@advokatfyn.dk.

Nyheder

KURSER